2019.06.28

Patria Nostra – nagrodzeni za pamięć o historii!

Prawie 2700 uczniów i nauczycieli z około 650 szkół w Polsce, 300 zawodników z 75 szkół spoza granic kraju – tak wyglądała IV edycja konkursu historycznego Patria Nostra. Laureaci zostali nagrodzeni!

 PKO Bank Polski wspierał konkurs historyczny wiedzy o Polsce

Zadaniem uczniów było przygotowanie 30-sekundowego filmu lub animacji komputerowej dotyczącej ważnego wydarzenia z historii Polski, które miało miejsce w jednym z 52 tygodni roku. Konkurs trwał cały rok szkolny i odbywał się na 4 płaszczyznach jednocześnie – dla uczniów regionu Mazowsza (z finałem w Warszawie), Małopolski (z finałem w Krakowie), Wielkopolski (z finałem w Poznaniu) oraz dla uczniów spoza Polski. Podczas uroczystej gali finałowej spotkali się wszyscy laureaci – zarówno ci z kraju, jak i ze świata.

W konkursie bierze udział czteroosobowa drużyna – trzech uczniów oraz opiekujący się nimi nauczyciel. Gala finałowa ma formę festiwalu filmowego, dlatego pokazane zostały wszystkie filmy biorące udział w tegorocznym konkursie. Było ich aż 80, przygotowanych przez 320 uczniów. Wszystkie prace są na bardzo wysokim, profesjonalnym poziomie – mówi Mirosław Gryko z Fundacji Konkursu Historycznego Patria Nostra.–W mojej ocenie prace młodzieży zagranicznej odróżniają się od tych przygotowanych przez młodzież polską. Widać w nich większe zaangażowanie i tęsknotę za ojczyzną – dodaje.

Nad poprawnością merytoryczną, jakością prezentowanych prac konkursowych, prawdą i rzetelnością historyczną, czuwała rada programowa konkursu w składzie: prof. Jan Żaryn – przewodniczący Rady Programowej, prof. Edward Opaliński, prof. Marek Barański, dr hab. Tadeusz Rutkowski, Mirosław Gryko, Wojciech Boberski oraz Michał Komuda.

Tematem przewodnim tegorocznego konkursu był „polski pieniądz”. Większość filmów koncentrowała się wokół NBP oraz postaci Jana Grabskiego. Nasza Fundacja zresztą wspólnie z NBP realizuje projekt edukacyjny o historii polskiego pieniądza – dodaje Mirosław Gryko.

Ważnym elementem projektu są również wycieczki edukacyjne dla uczestników konkursu. PKO Bank Polski zafundował m.in. przelot polskiej młodzieży z Kazachstanu na finał konkursu oraz na kilkudniową wycieczkę edukacyjną.

Wszystkie nagrodzone prace można obejrzeć na stronie internetowej konkursu.

Oktawia Staciewińska

loaderek.gifoverlay.png