2016.05.12

Sprawę w ZUS załatwisz przez bank

Pierwsi klienci PKO Banku Polskiego oraz Inteligo mogą korzystać z e-usług ZUS, jeśli za pośrednictwem serwisu transakcyjnego zdecydują się na założenie swojego profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Dzięki temu zyskają dostęp do informacji znajdujących się na ich „zus-owskim” koncie.

Platforma umożliwia całodobowy wgląd do konta ZUS. Pozwala bez wychodzenia z domu, przez internet, załatwić wiele spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi. W zależności od statusu, jaki ma nasz profil w PUE ZUS (ubezpieczonego, płatnika bądź świadczeniobiorcy), mamy jest dostęp do następujących informacji:

Ubezpieczony

 • dotyczących zgłoszeń do ubezpieczeń, w tym o zgłoszeniach dotyczących członków rodziny
 • stanie konta ubezpieczonego
 • członkostwa i składek przekazywanych do OFE
 • możliwości złożenia w oknie transferowym Oświadczenia o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • o możliwości złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze ,,Rodzina 500+’’
 • dotyczących zasiłków wypłaconych przez płatnika składek (chorobowy, macierzyński, opiekuńczy)
 • dotyczących zwolnień lekarskich (papierowe, elektroniczne)
 • kalkulatora emerytalnego

Płatnik

 • na temat sald dotyczących stanu rozliczeń z ZUS
 • ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia przez płatnika składek
 • elektronicznych zwolnień lekarskich wystawionych ubezpieczonym zgłoszonym do ubezpieczeń przez płatnika składek
 • dostęp do informacji o wysłaniu korespondencji z ZUS

Świadczeniobiorca

 • dostęp do PIT
 • danych dotyczących wysokości emerytury/renty
 • wysokości zasiłków wypłacanych przez ZUS (chorobowy, macierzyński, opiekuńczy)

Jak otworzyć profil na PUE ZUS z serwisu internetowego iPKO (nowa wersja)

Przede wszystkim należy zalogować się do serwisu transakcyjnego i wybrać zakładkę w górnym menu „e-Urząd”. Następnie, aby rozpocząć logowanie do PUE ZUS, kliknąć ikonkę „Przejdź do portalu PUE ZUS”. Wtedy pojawi się ekran logowania do portalu PUE ZUS. Na tym etapie należy zweryfikować swoje dane osobowe (imię i nazwisko, PESEL) oraz zaakceptować oświadczenia. Następnie wpisać kod autoryzacyjny z aktualnego narzędzia autoryzacji i kliknąć przycisk „Zaloguj”.

e-Urząd w iPKO

e-Urząd w iPKO

Jak zalogować się do PUE ZUS z serwisu internetowego ZUS poprzez potwierdzenie tożsamości w iPKO?

W tym celu należy wejść na stronę ZUS. Po wybraniu logotypu PKO Banku Polskiego rozpocznie się logowanie do serwisu internetowego iPKO, umożliwiające utworzenie profilu użytkownika w PUE ZUS.

Logowanie się do PUE ZUS

Logowanie się do PUE ZUS

Po zalogowaniu należy zweryfikować poprawność swoich danych osobowych i zaakceptować oświadczenie. Do utworzenia profilu PUE ZUS konieczne jest podanie kodu z aktualnego narzędzia autoryzacyjnego. Profil użytkownika w PUE ZUS zostanie utworzony po zatwierdzeniu poprzez kliknięcie „Zaloguj”. Następnie nastąpi przejście do PUE ZUS.

Logowanie się do PUE ZUS

Wszystkie osoby posiadające profil PUE ZUS mają możliwość przesyłania drogą mailową różnych pism, wniosków czy dokumentów rozliczeniowych. Do części z nich potrzebny jest jednak podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP. Ta drogą można się też umówić się na wizytę w danej placówce ZUS.

Do PUE przez bankowość on-line zalogują się też klienci, którzy mają już swój profil.

Joanna Fatek
Specjalista w PKO Banku Polskim

Czytaj także:

Wniosek o świadczenie 500+ w serwisach iPKO i Inteligo

PKO Bank Polski wspiera realizację programu 500+ oraz budowę e-administracji