2019.04.01

Inwestycje w rękach specjalistów

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oferuje pełen wachlarz usług maklerskich świadczonych na najwyższym poziomie. Według Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i Bankier.pl w 2018 r. był najlepszą tego typu instytucją w Polsce.

Rynek kapitałowy w Polsce

W 1991 r., kiedy rynek kapitałowy w Polsce dopiero powstawał, PKO BP otworzył swój dom maklerski. W następnym roku został on wyodrębniony ze struktur Banku pod nazwą Bankowy Dom Maklerski, a od 2006 r. działa jako Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, który ma największą sieć sprzedaży usług maklerskich w Polsce! Prowadzi je w ponad 1000 Punktach Usług Maklerskich (PUM), zlokalizowanych w oddziałach Banku, oraz 31 Punktach Obsługi Klienta (POK).

360 tys. gra na instrumentach

Każdy posiadacz konta w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego może mieć pewność, że o jego inwestycje dbają najwyższej klasy specjaliści: licencjonowani maklerzy i eksperci. Z usług DM korzystajuż ponad 360 tys. inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego pośredniczy przede wszystkim w zawieraniu transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – na rynku głównym, NewConnect i rynku pozagiełdowym (BondSpot SA oraz Catalyst). Wśród papierów wartościowych, którymi inwestorzy obracają na giełdzie, są też akcje PKO BP SA.

Już w dniu debiutu, 10 listopada 2004 r., pozwoliły one zarobić aż 20 proc. od zainwestowanej kwoty i przyniosły rekordowe wówczas obroty na parkiecie przekraczające 1,3 mld zł. Do dzisiaj spółka jest uznawana za taką, której akcje zawsze warto kupować i trzymać. Klienci Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego mają dostęp nie tylko do akcji, ale do niemal wszystkich instrumentów finansowych, jakie oferuje rynek. Mogą inwestować m.in. w prawa do akcji, obligacje, certyfikaty, instrumenty pochodne (kontrakty terminowe i opcje) czy ETF-y. Dzięki pośrednictwu DM mogą też składać zlecenia na rynkach zagranicznych w 16 krajach z rozliczeniem transakcji w PLN lub w jednej z dziewięciu walut obcych. DM oferuje też doradztwo inwestycyjne oparte na Portfelach modelowych. Dom Maklerski prowadzi dystrybucję jednostek uczestnictwa blisko 400 funduszy i subfunduszy w ramach współpracy z 16 Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych. Uczestnikami funduszu mogą być zarówno osoby indywidualne, jak i prawne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, jako jedyne biuro maklerskie, prowadzi sprzedaż polskich skarbowych obligacji detalicznych na rynku pierwotnym. Obligacje są też dostępne w Oddziałach Banku

Dla osób i instytucji

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego prowadzi profesjonalny internetowy serwis transakcyjny supermakler i supermakler mobile oraz umożliwia dostęp do usług maklerskich w ramach usługi iPKO i kont internetowych Inteligo. Klienci są też obsługiwani przez telefoniczne centrum obsługi. Dzięki programowi ePromak Professional mają podgląd notowań i wykresów w czasie rzeczywistym z jednoczesną obsługą rachunku inwestycyjnego. Dużym udogodnieniem jest możliwość powiązania rachunków inwestycyjnych z rachunkami bankowymi w PKO Banku Polskim. Klienci mogą korzystać ze specjalistycznych produktów inwestycyjnych (kredytów INWESTOR, zleceń OTP, zleceń DDM i innych).

Najbardziej wymagający inwestorzy mogą liczyć na indywidualną opiekę maklerską. Młodzi (pełnoletni) mogą otworzyć rachunek inwestycyjny dla ucznia i studenta na specjalnych warunkach – 0 zł za prowadzenie rachunku do ukończenia 25. roku życia i obniżone prowizje. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego wprowadza spółki do obrotu giełdowego i przeprowadza emisje ich papierów wartościowych. Ma w ofercie doradztwo finansowe w zakresie fuzji i przejęć, pełną obsługę emisji papierów wartościowych oraz pośrednictwo w obrocie na rynku niepublicznym.

Bogdan Kowalski

Czytaj także:

Oszczędzanie i inwestowanie to bezpieczna przyszłość

100-lecie Banku. Nasze placówki – Oddział 1 w Łodzi

Cztery kąty koniecznie na własność

loaderek.gifoverlay.png