2016.04.19

Licealiści lubią ekonomię

O tym, że ekonomia budzi duże zainteresowanie młodych ludzi, wiemy od wielu lat. Świadczy o tym duża liczba chętnych, którzy każdego roku zgłaszają się do udziału w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. To ok. 12-14 tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Tegoroczną, XXIX edycję wygrali licealiści: Nikodem Kramarz z VI LO w Bydgoszczy, Rafał Kamiński z XIV LO w Warszawie oraz Julian Smółka z I LO w Chrzanowie. Laureaci otrzymają m.in. indeksy na wybraną uczelnię, nagrody pieniężne i stypendia, współfinansowane także przez Fundację PKO Banku Polskiego.

Fot. Bartłomiej Sawka/Cinefoto.pl
Fot. Bartłomiej Sawka/Cinefoto.pl

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej (OWE) należy do najbardziej popularnych konkursów wiedzy w kraju i cieszy się wyjątkowo dużym zainteresowaniem uczniów. W tegorocznej, XXIX edycji OWE wystartowało ponad 12 tys. uczniów z 832 szkół ponadgimnazjalnych. – Im wcześniej młodzież zacznie interesować się ekonomią, tym większa szansa na lepsze zrozumienie złożonych powiązań między gospodarką a sferą społeczną, i tego, że ekonomia jest nauką społeczną – mówi prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, organizatora olimpiady.

Wielki konkurs wiedzy

W tym roku olimpiada odbyła się po raz 29., a jej hasło przewodnie brzmiało: „Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy”. Zdaniem organizatorów nierówności dostrzec można między różnymi grupami zawodowymi, regionami, krajami i kontynentami. Powiększające się nierówności, wzrost biedy, ubóstwa może zakłócić funkcjonowanie mechanizmu rynkowego. W liberalnym podejściu do gospodarki nie można kwestionować roli rynku w tworzeniu dobrobytu oraz w rozwoju cywilizacyjnym ludzkości.

Jak co roku, zawody odbywały się trzystopniowo: eliminacje szkolne, okręgowe – rozgrywające się w 17. największych miastach Polski – oraz centralne, czyli odbywające się w kwietniu finały. Olimpiada ma charakter interdyscyplinarny, a jej program obejmuje wiedzę z kilku przedmiotów szkół ponadgimnazjalnych – zarówno ogólnokształcących, technicznych, jak i zawodowych. Jej laureaci muszą wykazać się rozległą wiedzą z zakresu: podstaw ekonomii i przedsiębiorczości, statystyki, zasad rachunkowości, marketingu, elementów prawa gospodarczego, ekonomiki przedsiębiorstw, finansów i bankowości czy analizy ekonomicznej.

Ciężka praca nagrodzona

W tym roku w najlepszej trójce znaleźli się: Nikodem Kramarz z VI LO w Bydgoszczy, Rafał Kamiński z XIV LO w Warszawie oraz Julian Smółka z I LO w Chrzanowie.

Nikodem Kramarz po ogłoszeniu wyników przyznał, że na przygotowania do olimpiady poświęcił praktycznie cały wolny czas, na dalszy plan odsuwając nawet przygotowania do zbliżającej się matury. Zwycięzca XXIX edycji olimpiady interesuje się mikroekonomią i po wakacjach rozpocznie studia na SGH.

Laureaci Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są przyjmowani na kilkadziesiąt wyższych uczelni bez egzaminu rekrutacyjnego. Otrzymują nagrody pieniężne i rzeczowe, a także stypendia naukowe, których współfundatorem jest także Fundacja PKO Banku Polskiego.

Ponadto, laureaci mogą zgłosić się na płatne praktyki do Oddziału PKO Banku Polskiego. Oferta kierowana jest do studentów oraz absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, ale także uczniów mających powyżej 18. lat. Szczegóły dotyczące praktyk dostępne są na stronie: www.pkobp.pl/kariera. Ważne, aby zainteresowani, w tytule maila ze zgłoszeniem wpisali numer referencyjny oferty oraz nazwę konkursu, którego są laureatami. Tegoroczni laureaci, którzy prześlą swoją aplikację zgodnie z powyższymi wskazówkami, otrzymają gwarancję zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną.

 • 30 najlepszych XXIX edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

  • Nikodem Kramarz, VI Liceum Ogólnokształcące im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy;
  • Rafał Kamiński, XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Warszawie,
  • Julian Smółka, I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Chrzanowie;
  • Jakub Grohmann, XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Warszawie;
  • Oliwia Gadomska, XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Warszawie;
  • Piotr Glinicki, V Liceum Ogólnokształcące im. J. Poniatowskiego w Warszawie;
  • Krzysztof Kowalczyk, V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie;
  • Juliusz Kruk, V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie;
  • Wojciech Piątek, Liceum Ogólnokształcące nr III we Wrocławiu;
  • Michał Kulbacki, Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II im. M. Konopnickiej w Opolu;
  • Jakub Kołek, XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego w Warszawie;
  • Tomasz Wilk, IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Akademickich w Zielonej Górze;
  • Przemysław Karpisz, V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie;
  • Konrad Grabowicz, VI Liceum Ogólnokształcące im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy;
  • Patryk Włoch, V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie;
  • Rafał Chrzan, V Liceum Ogólnokształcące im. Ks. J. Poniatowskiego w Warszawie;
  • Aleksandra Hołownia, Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu;
  • Radosław Rogowski, Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II im. M. Konopnickiej w Opolu;
  • Wojciech Maślakiewicz, V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie;
  • Zuzanna Kosmala, XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie;
  • Janusz Pięta, Liceum Ogólnokształcące nr III we Wrocławiu;
  • Maciej Foremski, V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Toruniu;
  • Dominik Uchnast, III Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach;
  • Paweł Brachaczek, I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie;
  • Filip Czajkowski, IV Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Białymstoku;
  • Tomasz Kanas, III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni;
  • Oskar Lipień, XXXIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 117 im. M. Kopernika w Warszawie;
  • Tomasz Kuczak, I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze;
  • Jan Abramowski, XXVII Liceum Ogólnokształcące im. T. Czackiego w Warszawie;
  • Krzysztof Rajtarski, IV Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Białymstoku.

Ewa Maciejewska
Specjalista PKO Banku Polskiego

Czytaj także:

Bank przyjazny młodym

Pokolenie Y stawia na innowacyjnych pracodawców

Pliki do pobrania

loaderek.gifoverlay.png