Poznajemy żołnierzy wyklętych. SONDA 1.

  1. Żołnierze wyklęci to:
  2. Jak inaczej mówi się na żołnierzy wyklętych?
  3. Czy według ciebie termin „wyklęty” współcześnie oznacza to samo, co w latach 40.- 60. XX w.?

Ankieta zakończona.

loaderek.gifoverlay.png