2016.04.28

Biało-czerwona majówka

Warszawską Rotundę, oddział PKO Banku Polskiego, zdobi wizerunek flagi narodowej i napis: „Pierwsi w Europie. Dumni z Polski. 225 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja”. To ważna data dla wszystkich Polaków. Dodatkowo, 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Przypomnijmy sobie ich znaczenie i celebrujmy te radosne święta narodowe.

flaga, święto konsytucji 3 maja, majówka, symbole Polski, konkurs
Fot. shutterstock.com

Jeśli założymy, że istnieje wehikuł czasu, możemy wybrać się w historyczną podróż śladami flagi narodowej. Śledząc jej losy, przejdziemy przez wiele przełomowych wydarzeń z dziejów naszego kraju. Na początek cofnijmy się do 3 maja 1792 roku – dnia pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wtedy właśnie biały i czerwony zostały uznane za kolory narodowe. Jeśli przeniesiemy się do roku 1831, a dokładnie na jego początek, zobaczymy przygotowania do powstania listopadowego. Wtedy też Sejm Królestwa Polskiego formalnie przyjął decyzję o wyborze kolorów na fladze narodowej. Przejdźmy teraz do czasów, gdy formowały się struktury państwowe po odzyskaniu niepodległości, a właściwie wskrzeszeniu państwa polskiego, w 1918 r. W 1919 roku Sejm Ustawodawczy zatwierdził wygląd polskiej flagi. I jeszcze przystanek w 2004 roku – 1 maja Polska weszła w struktury Unii Europejskiej, a od 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Po powrocie z „flagowej” wyprawy stwierdzimy, że dzieje naszej flagi narodowej wpisują się w burzliwą historię kraju.

Przełomowa konstytucja

Jednym z ważniejszych wydarzeń dla Polski, ale i całej Europy, był czas powstawania Konstytucji 3 maja, którą uchwalono w 1791 roku – jako Ustawę Rządową regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dokument uznawany jest za pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją (po amerykańskiej z 1787 roku). Jej podstawowym założeniem było wyeliminowanie wadliwych elementów systemu politycznego. Wprowadziła trójpodział władzy i uznała Polskę za kraj katolicki, ale tolerancyjny wobec innych wyznań. To przełomowa ustawa i największe dzieło polskiego oświecenia. Ale przede wszystkim wielkie osiągniecie narodu chcącego zachować niezależność państwową.

Symbole narodowe

Kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, tak jak i Dzień Flagi, to święta przypominające o podstawowych symbolach naszej państwowości. Na przykład o tym, skąd się wzięły i co oznaczają barwy na naszej fladze. To pamiątka po kolorach utrwalonych na herbach – Królestwa Polskiego oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego. Biały nawiązuje do koloru orła w historycznym polskim herbie, a czerwony – to barwa tła, na jakim oba występowały.

Rozróżniamy kilkanaście odcieni czerwonego, m.in. alizarynowy, amarantowy, karminowy, rdzawy… Jaki znajduje się na naszej fladze? Na początku był nim szlachetny karmazyn. Później obowiązującym odcieniem został cynober, kolor czerwony wpadający w pomarańczowy. I taki obowiązuje do dziś. Biało-czerwone flagi zdobią ulice w całym kraju zarówno 2, jak 3 maja. W różnych miastach organizowane są happeningi, np. z otwarciem białych i czerwonych parasoli, czy marsze osób w dwukolorowych strojach. Swoje działania prowadzą też harcerze. Przykładem jest organizowana przez Fundację Macte Animo przy wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego inicjatywa „Flaga w akcji – świętuj z nami 2 maja”, podczas której przechodniom wręczane są biało-czerwone naklejki, a swoją radość świętowania uczestnicy utrwalają na zdjęciach. To dobry przykład dla nas wszystkich!

 Ewa Maciejewska
Specjalista PKO Banku Polskiego

Czytaj także:

Uczciliśmy biegiem urodziny Gdyni

loaderek.gifoverlay.png