2016.03.07

Bohaterowie czasu pokoju

Ewa Gawryś i Patryk Pagel to laureaci tegorocznej nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”. Honorowe odznaczenie, ustanowione przez Muzeum Powstania Warszawskiego, w tym roku było wręczane po raz piąty. Mecenasem nagrody jest Fundacja PKO Banku Polskiego.

Jan Rodowicz „Anoda” był żołnierzem Szarych Szeregów i Batalionu „Zośka”, walczył w akcji pod Arsenałem i w Powstaniu Warszawskim, a za swoje bohaterstwo został odznaczony Krzyżem Walecznych oraz Virtuti Militari. Od 2011 roku przyznawane są wyjątkowe odznaczenie jego imienia. W tym roku uroczysta gala wręczenia nagród „bohaterom pokoju” odbyła się 6 marca, w przeddzień 93. urodzin Jana Rodowicza „Anody”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

W kategorii „Postawa życiowa stanowiąca wzór do naśladowania dla młodych pokoleń” kapituła przyznała nagrodę Ewie Gawryś – twórczyni i prezes Stowarzyszenia Mieszkańców z Mroza, którego głównym zadaniem jest wspieranie mieszkańców osiedli socjalnych w Radomiu. Podstawą działalności stowarzyszenia jest prowadzenie zbiórek żywności dla najbardziej potrzebujących, w szczególności dzieci, oraz organizowanie pikników, festynów czy wycieczek dla tej społeczności. 

W uznaniu „wyjątkowego czynu” laur otrzymał Patryk Pagel – policjant z Murowanej Gośliny (województwo wielkopolskie), który, nie będąc na służbie, uratował człowieka, wydobywając go z płonącego domu.

Za wybitne osiągnięcia przyznano też nagrody honorowe. Otrzymali je:

 • Józef Adamski – zaangażowany w pomoc dla polskich szkół na Wileńszczyźnie,
 • ks. prał. Jan Drob – prezes zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia,
 • dr Helena Pyz – świecka misjonarka, pomagająca chorym w Indiach,
 • podkomisarz Michał Godyń – policjant z Krzeszowic, biorący udział w akcji poszukiwawczej 2,5-letniego chłopca, odnalezionego w stanie skrajnego wyziębienia.

Bohaterstwo to dar, rzadki dar. Nie można go wytrenować, wyuczyć. Należy go nagradzać, pokazywać, a ludzi, którzy go posiadają, szczególnie hołubić. Nagroda im Jana Rodowicza „Anody” służy właśnie temu celowi. Jan Rodowicz, widząc i słysząc o Waszych bohaterskich czynach, o Waszych postawach, z pewnością byłby z Was dumny. Współczesna mu bohaterka, Danuta Siedzikówna, powiedziała pewne słowa, które chciałabym do Was skierować: „zachowaliście się i zachowujecie tak, jak trzeba”. Bardzo Wam dziękuję – powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego.

Zarówno laureaci, jak i zgłoszeni do nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”, to „powstańcy czasu pokoju” – ludzie, którzy zamiast walki z bronią w ręku, codzienną postawą stają w obronie wartości i stanowią wzór do naśladowania.

Wśród nominowanych do nagrody za godną uznania postawę znaleźli się także:

 • Arkadiusz Gut – założyciel i prezes fundacji Pro Liberis et Arte, której celem jest pomoc dzieciom i młodzieży ze środowisk wiejskich,
 • Piotr Małachowski – lekkoatleta, mistrz świata i Europy w rzucie dyskiem, pomagający chorym,
 • Maciej Małozięć – wiceprezes Okręgu Tarnów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, angażujący się w działania na rzecz środowiska weteranów AK w Dębicy,
 • Dariusz Szehidewicz – nauczyciel chemii i informatyki, instruktor harcerstwa, aktywizujący młodzież do działania w poszanowaniu tradycji, rodziny, ojczyzny i inności,
 • Jarosław Wajk – muzyk, były wokalista Oddziału Zamkniętego, terapeuta uzależnień, realizujący autorski program profilaktyki uzależnień.

Nominacje do nagrody w kategorii „Wyjątkowy czyn” otrzymali:

 • Patryk Chełczyński – uratował tonącego w rwącej rzece kolegę,
 • Grzegorz Górski – kierowca autobusu, który podczas jazdy zobaczył leżącego na pasach człowieka, reanimował go i pomógł mu dojść do siebie,
 • Aleksandra Jeziorska – uczennica gimnazjum, reanimowała kobietę, która straciła przytomność,
 • Weronika Szuszkiewicz – uczennica gimnazjum, pomogła mężczyźnie, który w komunikacji miejskiej dostał ataku epilepsji.

W ubiegłym roku laureatem w kategorii „Wyjątkowy czyn” został Zbigniew Danielak, wyróżniony za uratowanie załogi z płonącego helikoptera podczas misji ONZ w Kambodży oraz za udział w akcji uwolnienia polskiego sanitariusza z rąk wietnamskiej mafii. Za postawę życiową, stanowiącą wzór do naśladowania dla młodych pokoleń, nagrodę otrzymał 93-letni Kazimierz Busma, rówieśnik „Anody”, który za własne fundusze wybudował dom dla repatriantów z Kazachstanu. Emerytowany kolejarz z przeszłością akowską prowadzi swoje stowarzyszenie. Jako laureat nagrody im „Anody„ od jej mecenasa – Fundacji PKO Banku Polskiego, otrzymał m.in. wsparcie prawne w uporządkowaniu dokumentacji prowadzonej organizacji.

PKO Bank Polski od lat wspiera inicjatywy, które utrwalają pamięć o wybitnych ludziach i ważnych wydarzeniach historycznych. W tym roku Bank był sponsorem obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” i angażuje się w uroczystości związane z jubileuszem 1050-lecia Chrztu Polski.
Ponadto wspiera akcje popularyzujące tradycje patriotyczne, m.in. warszawskie biegi uliczne organizowane w cyklu „Zabiegaj o pamięć”, w ramach którego odbywają się: Bieg Konstytucji 3 Maja, Bieg Powstania Warszawskiego oraz Bieg Niepodległości.

Ewa Maciejewska
Specjalista PKO Banku Polskiego

Czytaj także:

Pamiętamy o Niezłomnych

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Pamiętamy!

loaderek.gifoverlay.png