2016.01.22

Go4Poland – Wybierz Polskę!

Obecnie za granicą studiuje około 21 tys. młodych Polaków. „Go4Poland – Wybierz Polskę!” to program, który ma zachęcić utalentowanych studentów i absolwentów zagranicznych uczelni do budowania swojej kariery zawodowej w naszym kraju. PKO Bank Polski jest partnerem projektu.

Konferacja Wybierz Polskę - od rozwoju indywidualnego do rozwoju
Konferencja „Wybierz Polskę – od rozwoju indywidualnego do rozwoju kraju”. Fot. facebook.com

Program obejmuje zasięgiem cały świat i zapewnia dotarcie z informacją do tysięcy polskich studentów za granicą. Jego organizatorem jest Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych. W realizację założeń zaangażowane są organizacje polonijne, stowarzyszenia polskich studentów (promujące ideę budowania kariery w Polsce) oraz przedstawiciele biznesu. Go4Poland jest również platformą kontaktu, wymiany informacji i budowania relacji pomiędzy studentami, którzy chcieliby odbyć staż w Polsce, a środowiskiem biznesowym. Jego celem jest zapewnienie efektywnej współpracy między partnerami programu poszukującymi młodych, najlepiej wykształconych pracowników, a studentami. Partnerem Go4Poland jest PKO Bank Polski.

 – Daje nam to możliwość pozyskania cennych kandydatów do pracy oraz budowania wizerunku PKO Banku Polskiego jako solidnego i atrakcyjnego pracodawcy dla studentów i absolwentów zagranicznych uczelni – uważa Jolanta Jakóbczyk, dyrektor Biura Rozwoju Zasobów Ludzkich w PKO Banku Polskim

Okazją do zaprezentowania Banku uczestnikom programu oraz nawiązania kontaktu była zorganizowana w grudniu, w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych, konferencja „Wybierz Polskę – od rozwoju indywidualnego do rozwoju kraju” przeznaczona dla studentów z zagranicy. W roli prelegentów wystąpili na niej przedstawiciele spółek Skarbu Państwa, administracji publicznej, ekonomiści i politycy.

W panelu „Rozwój gospodarczy a szanse zawodowe młodych Polaków” wziął udział prezes PKO Banku Polskiego, Zbigniew Jagiełło. Kilkunastu uczestników programu spotkało się z pracownikami PKO Banku Polskiego w Centrali – studenci zapoznali się z możliwościami pracy w największej na polskim rynku instytucji finansowej oraz wzięli udział w warsztacie „Big data w bankowości”, prowadzonym przez Marcina Bednarskiego – dyrektora Departamentu Kampanii Bezpośrednich i Kontrolingu Detalicznego PKO Banku Polskiego.

Jest to dla nas okazja do zaproszenia do udziału w rekrutacjach na staże grupy młodych, ambitnych ludzi, którzy wyróżniają się wiedzą, zaangażowaniem w różnego rodzaju projekty studenckie lub mają inne osiągnięcia, takie jak np. publikacje, nagrody czy stypendia – podkreśla Jolanta Jakóbczyk. Podczas staży w Banku, które pozwalają na płynne przechodzenie z rynku edukacji na rynek pracy, studenci będą mogli realizować aspiracje zawodowe w ojczyźnie oraz zdobyć praktyczną wiedzę i doświadczenie u lidera polskiego sektora bankowego.

W programie „Go4Poland – Wybierz Polskę!” mogą uczestniczyć polscy studenci i absolwenci zagranicznych uczelni, w tym biorący udział w wymianach na uczelniach zagranicznych i wywodzący się z Polonii, przy czym osoby takie muszą znać język polski w stopniu zaawansowanym oraz mieć nie więcej niż 26 lat. Minimalne miesięczne wynagrodzenie stażysty nie powinno być niższe niż 2 tys. zł brutto miesięcznie.

Anita Kuźniewicz
Specjalista PKO Banku Polskiego

Czytaj także:

Stypendia Fundacji PKO Banku Polskiego dla mistrzów w programowaniu zespołowym

loaderek.gifoverlay.png