2019.04.30

PKO Bank Polski społecznie odpowiedzialny!

Siedem projektów realizowanych przez PKO Bank Polski znalazło się w najnowszym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Najnowsza edycja publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu wskazała projekty, które Bank realizuje od lat, podkreślając ich społeczny charakter.

Z raportu wynika, że odpowiedzialny biznes rośnie w Polsce w tempie 30 proc. W tym roku 229 firm zgłosiło w sumie 1549 praktyk. Najliczniej reprezentowane w publikacji branże to: finanse, usługi, handel oraz FMCG (ang. fast-moving consumer goods – produkty szybkozbywalne, szybkorotujące – głównie artykuły spożywcze, kosmetyki i środki czystości). Do najpopularniejszych obszarów, podobnie jak w poprzednich edycjach, należą zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej oraz praktyki z zakresu pracy.

Za swoje działania w obszarze odpowiedzialności społecznej, PKO Bank Polski został wyróżniony w tym roku białym listkiem. To nagroda dla najbardziej odpowiedzialnych i zaangażowanych społecznie firm, którą wręczają wspólnie tygodnik „Polityka”, firma doradcza Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jak co roku analizowanymi obszarami były m.in.: ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa i zaangażowanie społeczne.

W raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” projekty PKO Banku Polskiego wskazano w czterech obszarach:

1. Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej:

  • PKO Bank Polska od lat jest mecenasem kultury i sztuki w Polsce. Bank z wielkim zaangażowaniem i zapałem promuje dokonania polskich artystów – sponsoruje instytucje kultury oraz sprawuje mecenat nad wystawami. Wraz z Fundacją PKO Banku Polskiego wspiera organizację plenerów dla studentów pracowni wyższych szkół artystycznych i organizuje wystawy poplenerowe.
  • PKO Bank Polski realizuje również działania wspierające wychowanków domów dziecka i rodzin zastępczych, którzy rozpoczynają samodzielne życie. W ramach projektu „Busola na start” udziela im pomocy w rozwoju zawodowym. Umożliwia odbycie płatnych praktyk i staży w Banku, a po ich zakończeniu oferuje im zatrudnienie. Rozszerzając zaangażowanie w tym obszarze, Bank zapoczątkował akcję „Pomaganie przez zbliżanie”, zachęcając klientów do płatności zbliżeniowych, np. telefonem z aplikacją IKO. Za każdą taką płatność Bank przekazuje Fundacji 0,50 zł, a z tej puli przygotowywane są „wyprawki” dla pełnoletnich wychowanków domów dziecka rozpoczynających samodzielne życie. Beneficjentów wskazują wolontariusze z Banku odwiedzający placówki opiekuńcze.

Zaangażowanie społeczne

2. Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej

  • 28 zbiórek krwi w 18 miastach Polski, do których dołączyło 1776 osób – tak wyglądał kolejny rok działalności Bankowej Akcji Honorowego Krwiodawstwa. Pozyskano dzięki niej 799,2 l krwi. BAHK została zainicjowana przez pracowników PKO Banku Polskiego, a jej celem jest zbiórka krwi i propagowanie idei krwiodawstwa. Partnerem akcji jest Narodowe Centrum Krwi, a lokalnie – Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
  • PKO Bank Polski od 2013 r. realizuje autorski program „PKO Biegajmy razem” i wspiera największe imprezy biegowe w Polsce. Podczas wydarzeń organizowane są charytatywne akcje biegowe „biegnę dla…” na rzecz osób potrzebujących wsparcia w ratowaniu życia lub zdrowia. Aby pomóc, wystarczy przypiąć do koszulki kartę z napisem „biegnę dla…” i przekroczyć z nią linię mety. Fundacja zorganizowała już blisko 380 takich akcji, dzięki czemu wsparła niemal 430 beneficjentów kwotą 4 mln 732 tys. zł.
  • PKO Bank Polski od lat organizuje również swój Bieg Charytatywny. To inicjatywa realizowana na rzecz i z udziałem społeczności lokalnej w 12 miastach w Polsce, na 12 stadionach lekkoatletycznych. W 2018 r. wydarzenie pod hasłem „Pomagamy z każdym krokiem” było organizowane po raz czwarty. W sumie 6,5 tys. uczestników przebiegło blisko 34 800 okrążeń. Fundacja PKO Banku Polskiego przekazała zatem niemal 730 tys. zł na posiłki dla dzieci i dodatkowe 150 tys. zł na cele charytatywne, wskazane przez dopingujących kibiców.

Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa

3. Praktyki z zakresu pracy

Wolontariusze ze stołecznych oddziałów PKO Banku Polskiego od lat prowadzą akcję pomocy bohaterom Powstania Warszawskiego. W ramach projektu „PKO Bohaterom” przygotowują paczki świąteczne dla Powstańców, organizują pomoc przy remontach ich mieszkań lub organizują wyposażanie do domów bohaterów.

Pomoc bohaterom Powstania Warszawskiego

4. Ułatwienia dla klientów

PKO Bank Polski współtworzy e-państwo. Bank od 2016 r. jest zaangażowany w cyfryzację gospodarki. Uruchomił szereg bezpiecznych i innowacyjnych funkcji dostępnych z poziomu bankowych systemów transakcyjnych – iPKO i Inteligo. Od 2018 r. klienci banku mogą zarejestrować firmę w CEIDG przez bankowość elektroniczną iPKO. To pierwsze tego typu wdrożenie na polskim rynku.

Zarejestruj firme przez bankowość elektroniczna iPKO

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” ukazuje się od 2002 r. Jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce.

Opracował Mateusz Patyczkowski

Czytaj także:

Pomaganie przez zbliżanie! Podsumowanie akcji

„Walczymy o tych, którzy sami nie mają sił ani możliwości, aby upomnieć się o swoje prawa”. Nagroda im. Jana „Rodowicza” Anody w rękach Pawła Grabowskiego

Przyjęła pod swój dach dwie obce, wymagające pomocy siostry z Ukrainy. Rozmowa z Mirosławą Gruszczyk, laureatką nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”