2017.07.25

Poltreg – innowacje w leczeniu cukrzycy

 

Cukrzyca to obecnie jedno z największych zagrożeń dla zdrowia i życia - problem społeczny współczesnego świata.  Metoda Treg, której komercjalizacją zajmuje się spółka Poltreg poprawia jakość życia dzieci chorych na cukrzycę typu 1. Na czym polega innowacyjność tej metody?  Rozmowa z Katarzyną Michalak-Magda, prezesem Zarządu Poltreg S.A.

Na czym polega innowacyjność tej metody?

Cukrzyca typu 1 to choroba autoimmunologiczna, która prowadzi do uszkodzenia trzustki i grozi typowymi dla cukrzycy powikłaniami – schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, udarem mózgu, uszkodzeniem siatkówki oka i wieloma innymi. Co roku na świecie zapada na nią około 86 tys. dzieci i młodych osób (do 30 roku życia), a liczba ta wzrasta rocznie o ok. 3 proc. Najwięcej zachorowań notuje się w Europie i Ameryce Północnej. Metoda Treg to rozwiązanie innowacje na skalę światową. Polega ona na pobraniu krwi od pacjenta, wyselekcjonowaniu z niej regulujących procesy odpornościowe komórek Treg, namnożeniu ich w warunkach laboratoryjnych i podaniu preparatu z powrotem pacjentowi. Zwiększona w ten sposób liczba limfocytów w organizmie powoduje naturalny wzrost ochrony trzustki.

Jak doszło do powstania spółka Poltreg?

Metodę wykorzystywania limfocytów T regulatorowych do zwalczania przyczyn i łagodzenia skutków cukrzycy typu 1 u dzieci opracowało troje naukowców związanych z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym (GUMed) - prof. Małgorzata Myśliwiec , prof. Piotr Trzonkowski i dr hab. Natalia Marek-Trzonkowska . Potencjał rynkowy tej innowacyjnej metody został dostrzeżony przez Centrum Innowacji Medycznych, podmiot powołany do komercjalizowania rozwiązań tworzonych przez naukowców gdańskiej uczelni. Z pomocą doświadczonych menedżerów i aniołów biznesu opracowano model biznesowy i powołano spółkę typu spin-off* Poltreg. Jej udziałowcami od początku była uczelnia, twórcy i inwestorzy indywidualni. Z czasem do tego grona dołączyły fundusze inwestycyjne.

Inwestycje w innowacyjne leki i wprowadzenie ich na rynek to przedsięwzięcie bardzo kosztowne. Jak spółka radzi sobie z finansowaniem projektu?

Bezpośrednio po powołaniu spółki wystartowaliśmy w konkursach o dofinansowanie z programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pozyskaliśmy kilka milionów złotych z programów Horyzont 2020, PO IR 1.1.1 "szybka ścieżka" i Go_Global. W spółkę zainwestował też fundusz INNOventure z Krakowa. Środki pozyskane z tych źródeł były przeznaczone m.in. na opracowanie i rozpoczęcie realizacji komercjalizacji metody zagranicą, rozwój laboratorium i rejestrację metody w Europejskiej Agencji Leków. Na początku 2017 roku, już po przekształceniu w spółkę akcyjną, do grona inwestorów dołączyły fundusze inwestycyjne - Venture FIZ z Grupy Trigon TFI i PAAN Capital. Środki pozyskane z tej inwestycji przeznaczamy m.in. na dokończenie budowy laboratorium, które pozwoli na przeprowadzenie badań nad zwiększeniem skali stosowania metody w Polsce.

Jaką rolę w finansowaniu spółki odgrywa PKO Bank Polski?

Prowadzimy obecnie rozmowy o finansowaniu zakupu sprzętu niezbędnego do wyposażenia laboratorium (leasing) oraz poszukujemy możliwości wsparcia działań Spółki innym finansowaniem dłużnym. Współpracę z Bankiem rozpoczęliśmy dzięki udziałowi Spółki w pierwszej edycji MIT Enterprise Forum Polska, którego Bank jest partnerem. Dzięki tak rozpoczętej współpracy łatwiej było zidentyfikować obszary realnych potrzeb finansowych Spółki.

Na jakim etapie jest realizacja projektu?

Wszystkie dotychczasowe prace w zakresie badań i rozwoju prowadzone były w Polsce, a konkretnie na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Obecnie Spółka wspólnie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym uruchamia laboratorium badawczo-produkcyjne, przygotowywane w standardzie umożliwiającym dalsze prowadzenie badań nad metodą i przygotowanie preparatu dla pacjenta. Planujemy także dalsze działania w kierunku rejestracji Metody w Europejskiej Agencji Leków.

Czy pacjenci już korzystają z tej terapii?

Dotychczas terapii poddanych zostało ponad 30 pacjentów, u których w badaniach klinicznych odnotowano poprawę stanu zdrowia. Metoda Treg była dotychczas  stosowana w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku w ramach badań klinicznych finansowanych z Programu Strategmed (NCBR), jednak rekrutacja do Programu już się zakończyła.

Czy po zakończeniu etapu badań klinicznych leczenie będzie mogło odbywać się w domu pacjenta?

Ze względu na specyfikę terapii, musi ono odbywać się w warunkach szpitalnych z dostępem do laboratorium wytwarzającym preparat. Dlatego polscy pacjenci będą leczeniu w Gdańsku. Jeśli znajdziemy odpowiednich partnerów biznesowych, to nie wykluczamy komercjalizacji na rynkach zagranicznych, np. w modelu licencyjnym.

Co ocenia Pani jako największy dotychczasowy biznesowy sukces spółki Poltreg?

Przede wszystkim pozyskanie funduszy z trzech programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz rozpoczęcie współpracy z inwestorami. Istotnym wydarzeniem w życiu spółki był też udział w programie MIT Enterprise Forum Poland. Zostaliśmy laureatami jego pierwszej edycji. Dzięki temu mieliśmy okazję ulepszyć nasz model biznesowy we współpracy ze światowej klasy mentorami oraz zbudować relacje, które ułatwiają nam rozwój biznesu, w tym z PKO Bankiem Polskim.

Polscy naukowcy są autorami wielu innowacyjnych rozwiązań. Jednak droga do ich wdrożenia bywa trudna. O czym trzeba pamiętać, aby udało się skomercjalizować pomysł?

Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego zespołu. Twórcy innowacji powinni mieć świadomość, że na pewnym etapie rozwoju niezbędne staje się zaproszenie do współpracy ludzi znających się na biznesie. Istotni są też inwestorzy. Warto szukać tzw. "smart money", czyli inwestorów, którzy oprócz kapitału wniosą do firmy także dodatkową wartość w postaci wiedzy, relacji i doświadczenia. Od początku pracy nad innowacją warto też myśleć o ochronie własności intelektualnej. U podstaw działalności Poltreg leży założenie, że prawa do rozwiązania, które komercjalizujemy powinny zostać w Polsce. W tym zakresie dużą rolę odgrywają jednostki szkół wyższych powołane do wspierania komercjalizacji. Ale wiedzy warto też szukać poza uczelniami - na przykład w programach akceleracyjnych, takich jak MIT Enterprise Forum Poland.

Rozmawiała 
Lidia Sosnowska
ekspert w PKO Banku Polskim

*Spółka spin off to podmiot utworzony przez jednostkę naukowa, którego celem jest komercjalizacja wiedzy lub technologii wytworzonych przez tę jednostkę. Jej udziałowcami są twórcy dóbr, jednostki naukowe i ewentualnie inwestorzy prywatni. Spółka taka funkcjonuje niejako wewnątrz macierzystejjednostki naukowej.

Ewelina Kardyńska-Bagińska, kierownik Zespołu, Oddział 8 w Warszawie Zespół Przedsiębiorstw

Terapia, której komercjalizacja jest celem firmy Poltreg, to rozwiązanie innowacyjne, a jego wdrożenie znacząco pomoże dzieciom chorym na cukrzycę typu 1 na całym świecie. Zaplecze naukowe  spółki gwarantuje najwyższą jakoś produktu. Dlatego Poltreg, to start-up z ogromnym potencjałem, a dla nas cenny partner. Poltreg skorzystał z rachunku firmowego, a obecnie jest zainteresowany naszą ofertą leasingową. Cieszę się, że miałam okazję pozyskać do współpracy tak inspirujących ludzi, jakimi są przedstawiciele spółki.

  • Bankopasje

   02018.07.18

   22 lipca Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa zaprasza do Moniek!

   W najbliższą niedzielę Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa odwiedzi Mońki. Wszystkich, którzy chcieliby pomagać w ratowaniu zdrowia i życia, zapraszamy do Monieckiego Ośrodka Kultury przy ulicy Białostockiej. Podczas ubiegłorocznej zbiórki w tym mieście pozyskaliśmy blisko 50 l krwi!

   więcej
  • Bankopasje

   02018.07.18

   Poznaj młodych artystów dzięki PKO Bankowi Polskiemu

   PKO Bank Polski wspiera i promuje polską sztukę współczesną, w szczególności twórczość młodych artystów. Wspólnie ze swoją fundacją Bank wspiera organizację plenerów dla studentów pracowni szkół artystycznych oraz organizuje wystawy w ramach inicjatywy „Bank przyjazny młodym artystom”. Promuje również talenty artystyczne pracowników. Zaangażowanie Banku zostało uznane za jedną z „Dobrych praktyk” w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

   więcej
  • Bankopasje

   02018.07.16

   PKO Bank Polski współtworzy e-państwo!

   Profil Zaufany, a dzięki niemu meldunek, wniosek o dowód osobisty, zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami, a nawet rejestracja firmy i otwarcie rachunku dla działalności gospodarczej. To wszystko załatwisz bez wychodzenia z domu za pośrednictwem bankowości internetowej PKO Banku Polskiego. Zaangażowanie PKO Banku Polskiego w rozwój e-państwa zostało uznane za dobrą praktyką w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

   więcej
  • Bankopasje

   02018.07.13

   Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa uznana za Dobrą Praktykę

   Krew to niejednokrotnie jedyny lek, który może ocalić życie drugiego człowieka. Celem BAHK, w które angażuje się – z inicjatywy pracowników – PKO Bank Polski, jest nie tylko zbieranie krwi, ale także podniesienie świadomości na temat krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz pozyskiwanie nowych dawców. Dzięki inicjatywie dotychczas zebrano ponad 6,6 tys. litrów krwi.

   więcej
  • Bankopasje

   02018.07.12

   Magdalena Dorau - wystawa „Kraina Krawców Szczęścia”

   W Centrali PKO Banku Polskiego trwa wystawa „Kraina Krawców Szczęścia”. Autorką obrazów jest Magdalena Dorau, łódzka artystka, która na co dzień pomaga ludziom jako psychoterapeutka. Wystawa połączona jest z aukcją charytatywną oraz zbiórką pieniędzy na leczenie i rehabilitację.

   więcej
  • Bankopasje

   02018.07.11

   Pomaganie to gra zespołowa

   W PKO Banku Polskim jest wielu aktywnych wolontariuszy. Włączają się, a często sami inicjują akcje charytatywne. Każdy pracownik może zgłosić lokalny lub indywidualny projekt społeczny. W realizacji pomocy potrzebującym pracowników wspiera bankowa Fundacja. Wolontariat pracowników Banku został uznany za dobrą praktykę, w raporcie ogólnopolskim raporcie przygotowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

   więcej
  Pokaż więcej