2017.07.25

Poltreg – innowacje w leczeniu cukrzycy

 

Cukrzyca to obecnie jedno z największych zagrożeń dla zdrowia i życia - problem społeczny współczesnego świata.  Metoda Treg, której komercjalizacją zajmuje się spółka Poltreg poprawia jakość życia dzieci chorych na cukrzycę typu 1. Na czym polega innowacyjność tej metody?  Rozmowa z Katarzyną Michalak-Magda, prezesem Zarządu Poltreg S.A.

Na czym polega innowacyjność tej metody?

Cukrzyca typu 1 to choroba autoimmunologiczna, która prowadzi do uszkodzenia trzustki i grozi typowymi dla cukrzycy powikłaniami – schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, udarem mózgu, uszkodzeniem siatkówki oka i wieloma innymi. Co roku na świecie zapada na nią około 86 tys. dzieci i młodych osób (do 30 roku życia), a liczba ta wzrasta rocznie o ok. 3 proc. Najwięcej zachorowań notuje się w Europie i Ameryce Północnej. Metoda Treg to rozwiązanie innowacje na skalę światową. Polega ona na pobraniu krwi od pacjenta, wyselekcjonowaniu z niej regulujących procesy odpornościowe komórek Treg, namnożeniu ich w warunkach laboratoryjnych i podaniu preparatu z powrotem pacjentowi. Zwiększona w ten sposób liczba limfocytów w organizmie powoduje naturalny wzrost ochrony trzustki.

Jak doszło do powstania spółka Poltreg?

Metodę wykorzystywania limfocytów T regulatorowych do zwalczania przyczyn i łagodzenia skutków cukrzycy typu 1 u dzieci opracowało troje naukowców związanych z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym (GUMed) - prof. Małgorzata Myśliwiec , prof. Piotr Trzonkowski i dr hab. Natalia Marek-Trzonkowska . Potencjał rynkowy tej innowacyjnej metody został dostrzeżony przez Centrum Innowacji Medycznych, podmiot powołany do komercjalizowania rozwiązań tworzonych przez naukowców gdańskiej uczelni. Z pomocą doświadczonych menedżerów i aniołów biznesu opracowano model biznesowy i powołano spółkę typu spin-off* Poltreg. Jej udziałowcami od początku była uczelnia, twórcy i inwestorzy indywidualni. Z czasem do tego grona dołączyły fundusze inwestycyjne.

Inwestycje w innowacyjne leki i wprowadzenie ich na rynek to przedsięwzięcie bardzo kosztowne. Jak spółka radzi sobie z finansowaniem projektu?

Bezpośrednio po powołaniu spółki wystartowaliśmy w konkursach o dofinansowanie z programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pozyskaliśmy kilka milionów złotych z programów Horyzont 2020, PO IR 1.1.1 "szybka ścieżka" i Go_Global. W spółkę zainwestował też fundusz INNOventure z Krakowa. Środki pozyskane z tych źródeł były przeznaczone m.in. na opracowanie i rozpoczęcie realizacji komercjalizacji metody zagranicą, rozwój laboratorium i rejestrację metody w Europejskiej Agencji Leków. Na początku 2017 roku, już po przekształceniu w spółkę akcyjną, do grona inwestorów dołączyły fundusze inwestycyjne - Venture FIZ z Grupy Trigon TFI i PAAN Capital. Środki pozyskane z tej inwestycji przeznaczamy m.in. na dokończenie budowy laboratorium, które pozwoli na przeprowadzenie badań nad zwiększeniem skali stosowania metody w Polsce.

Jaką rolę w finansowaniu spółki odgrywa PKO Bank Polski?

Prowadzimy obecnie rozmowy o finansowaniu zakupu sprzętu niezbędnego do wyposażenia laboratorium (leasing) oraz poszukujemy możliwości wsparcia działań Spółki innym finansowaniem dłużnym. Współpracę z Bankiem rozpoczęliśmy dzięki udziałowi Spółki w pierwszej edycji MIT Enterprise Forum Polska, którego Bank jest partnerem. Dzięki tak rozpoczętej współpracy łatwiej było zidentyfikować obszary realnych potrzeb finansowych Spółki.

Na jakim etapie jest realizacja projektu?

Wszystkie dotychczasowe prace w zakresie badań i rozwoju prowadzone były w Polsce, a konkretnie na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Obecnie Spółka wspólnie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym uruchamia laboratorium badawczo-produkcyjne, przygotowywane w standardzie umożliwiającym dalsze prowadzenie badań nad metodą i przygotowanie preparatu dla pacjenta. Planujemy także dalsze działania w kierunku rejestracji Metody w Europejskiej Agencji Leków.

Czy pacjenci już korzystają z tej terapii?

Dotychczas terapii poddanych zostało ponad 30 pacjentów, u których w badaniach klinicznych odnotowano poprawę stanu zdrowia. Metoda Treg była dotychczas  stosowana w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku w ramach badań klinicznych finansowanych z Programu Strategmed (NCBR), jednak rekrutacja do Programu już się zakończyła.

Czy po zakończeniu etapu badań klinicznych leczenie będzie mogło odbywać się w domu pacjenta?

Ze względu na specyfikę terapii, musi ono odbywać się w warunkach szpitalnych z dostępem do laboratorium wytwarzającym preparat. Dlatego polscy pacjenci będą leczeniu w Gdańsku. Jeśli znajdziemy odpowiednich partnerów biznesowych, to nie wykluczamy komercjalizacji na rynkach zagranicznych, np. w modelu licencyjnym.

Co ocenia Pani jako największy dotychczasowy biznesowy sukces spółki Poltreg?

Przede wszystkim pozyskanie funduszy z trzech programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz rozpoczęcie współpracy z inwestorami. Istotnym wydarzeniem w życiu spółki był też udział w programie MIT Enterprise Forum Poland. Zostaliśmy laureatami jego pierwszej edycji. Dzięki temu mieliśmy okazję ulepszyć nasz model biznesowy we współpracy ze światowej klasy mentorami oraz zbudować relacje, które ułatwiają nam rozwój biznesu, w tym z PKO Bankiem Polskim.

Polscy naukowcy są autorami wielu innowacyjnych rozwiązań. Jednak droga do ich wdrożenia bywa trudna. O czym trzeba pamiętać, aby udało się skomercjalizować pomysł?

Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego zespołu. Twórcy innowacji powinni mieć świadomość, że na pewnym etapie rozwoju niezbędne staje się zaproszenie do współpracy ludzi znających się na biznesie. Istotni są też inwestorzy. Warto szukać tzw. "smart money", czyli inwestorów, którzy oprócz kapitału wniosą do firmy także dodatkową wartość w postaci wiedzy, relacji i doświadczenia. Od początku pracy nad innowacją warto też myśleć o ochronie własności intelektualnej. U podstaw działalności Poltreg leży założenie, że prawa do rozwiązania, które komercjalizujemy powinny zostać w Polsce. W tym zakresie dużą rolę odgrywają jednostki szkół wyższych powołane do wspierania komercjalizacji. Ale wiedzy warto też szukać poza uczelniami - na przykład w programach akceleracyjnych, takich jak MIT Enterprise Forum Poland.

Rozmawiała 
Lidia Sosnowska
ekspert w PKO Banku Polskim

*Spółka spin off to podmiot utworzony przez jednostkę naukowa, którego celem jest komercjalizacja wiedzy lub technologii wytworzonych przez tę jednostkę. Jej udziałowcami są twórcy dóbr, jednostki naukowe i ewentualnie inwestorzy prywatni. Spółka taka funkcjonuje niejako wewnątrz macierzystejjednostki naukowej.

Ewelina Kardyńska-Bagińska, kierownik Zespołu, Oddział 8 w Warszawie Zespół Przedsiębiorstw

Terapia, której komercjalizacja jest celem firmy Poltreg, to rozwiązanie innowacyjne, a jego wdrożenie znacząco pomoże dzieciom chorym na cukrzycę typu 1 na całym świecie. Zaplecze naukowe  spółki gwarantuje najwyższą jakoś produktu. Dlatego Poltreg, to start-up z ogromnym potencjałem, a dla nas cenny partner. Poltreg skorzystał z rachunku firmowego, a obecnie jest zainteresowany naszą ofertą leasingową. Cieszę się, że miałam okazję pozyskać do współpracy tak inspirujących ludzi, jakimi są przedstawiciele spółki.

  • Bankopasje

   02017.12.11

   Wystawa „młodej sztuki” ze Szczecina

   „Dekonstrukcja krajobrazu” to tytuł nowej wystawy w centrali PKO Banku Polskiego, której otwarcie nastąpi 12 grudnia. Zobaczymy prace studentów Akademii Sztuki w Szczecinie. Zapraszamy na wernisaż!

   więcej
  • Bankopasje

   02017.12.11

   Finał 35. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!

   Złote Koziołki dla filmu krótkometrażowego dla dzieci otrzymał kanadyjski obraz pt. "Lep na ptaki" ze względu na niezapomnianego bohatera i mistrzowską technikę animacji. Zwycięzcą w kategorii Debiut i laureatem nagrody PKO Banku Polskiego została norweska produkcja „Wielka wyprawa Oskara”.

   więcej
  • Bankopasje

   02017.12.08

   Nierozerwalna miłość książki i filmu, czyli 5 najciekawszych ekranizacji dla młodzieży

   Kino młodzieżowe ostatnich lat nierozerwalnie łączy się z ekranizacjami książek, a popularność serii czytelniczych wprost przekłada się na frekwencję w salach kinowych. Trwający właśnie Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza – Ale Kino! To doskonała okazja, by zaprezentować listę pięciu najciekawszych ekranizacji książek dla młodzieży ostatnich lat.

   więcej
  • Bankopasje

   02017.12.08

   Integracyjne Spotkania Mikołajkowe 2017

   W najbliższy weekend zapraszamy dzieci do Szczecina, Warszawy, Skarżyska-Kamiennej, Łodzi, Kalisza i Zielonej Góry. Spektakl „Podróż Mikołaja”, świąteczne warsztaty oraz miś Wojtek – to tylko niektóre atrakcje czekające dzieci.

   więcej
  • Bankopasje

   02017.12.07

   Bankowa Akacja Honorowego Krwiodawstwa - liczy się każda kropla

   Podczas tegorocznej BAHK zebraliśmy blisko 830 l krwi. Nasze akcje (24) odbyły się w 14 miastach. Dołączyło do nas ponad 1900 osób. Fundację PKO Banku Polskiego w organizacji tego ogromnego przedsięwzięcia wspierało Narodowe Centrum Krwi, a lokalnie - Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Jak ważna jest każda ilość zebranej krwi mówi dr n. farm. Beata Rozbicka, dyrektor Narodowego Centrum Krwi.

   więcej
  • Bankopasje

   02017.12.05

   Zaangażowany artysta: Leon Tarasewicz

   Sztuka jest najcenniejszym pieniądzem od czasów wynalezienia soli – twierdzi Leon Tarasewicz, profesor warszawskiej Akademii Sztuki Pięknych, doceniający działania Fundacji PKO Banku Polskiego wspierającej młodych artystów i podkreślający prestiż bankowej Kolekcji sztuki. Rozmowa z wyjątkowym artystą i społecznikiem, który właśnie został laureatem XVII Nagrody „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia.

   więcej
  Pokaż więcej