2014.05.06

Kontrakty terminowe: teoria i praktyka

Polacy w coraz większym stopniu interesują się inwestowaniem na giełdzie, w tym zasadami funkcjonowania rynku instrumentów pochodnych. Nasz Dom Maklerski we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie realizuje cykl bezpłatnych szkoleń „Kontrakty terminowe bez tajemnic”, który przybliża inwestorom tę tematykę.

Już od ponad trzech lat prowadzimy projekty związane z podnoszeniem świadomości inwestycyjnej wśród krajowych inwestorów. Doskonale wpisują się one w naszą filozofię prowadzenia biznesu – podkreśla Andrzej Zajko, zastępca dyrektora ds. klientów indywidualnych w Domu Maklerskim. – W tematyce pomnażania kapitału obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na wiedzę w wielu aspektach i na różnych poziomach zaawansowania. Niestety, nie możemy zaspokoić wszystkich oczekiwań, ale próbujemy. Staramy się przy każdej okazji pytać inwestorów, co ich najbardziej interesuje, zbieramy sugestie, co potem przekłada się na uruchamiane projekty. Ostatni rok był dla naszego DM intensywny pod tym względem. Zorganizował on kilka dużych konferencji i wiele kameralnych spotkań, które umożliwiły inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym bezpośredni kontakt z zarządami spółek giełdowych oraz skorzystanie z wiedzy ekspertów DM. Już po raz trzeci wystąpił on w programie Ministerstwa Skarbu Państwa „Akcjonariat Obywatelski” w roli partnerskiego domu maklerskiego.

Działania edukacyjne są kosztowne, a zmiana sposobu postrzegania rynku kapitałowego to proces długotrwały. Polski rynek dynamicznie się rozwija, pojawiają się nowe produkty, zmieniają przepisy. Trudno się spodziewać, że wszyscy uczestnicy szkoleń od razu zaczną inwestować na giełdzie. Jednak z pewnością będą w stanie dużo sprawniej porównywać oferty finansowe i jeszcze bardziej efektywnie wykorzystywać posiadany kapitał.

Oczekiwana aktywność

– Inwestorzy indywidualni są zainteresowani rynkiem instrumentów pochodnych i chcą je wykorzystywać do budowania swoich portfeli. Zarówno bieżących, jak i przyszłych. Można mieć nadzieję, że zainteresowanie rynkiem futures będzie rosło. Z pewnością jednak nie z dnia na dzień, ponieważ droga od spotkania do otwarcia rachunku i podjęcia handlu jest długa i uzależniona od indywidualnych preferencji każdego inwestora – uważa Paweł Małmyga, analityk Domu Maklerskiego, jeden z prowadzących wykłady. W spotkaniach uczestniczą początkujący i doświadczeni inwestorzy. Chociaż przeważa ta pierwsza grupa, zdarzają się również osoby z wieloletnim doświadczeniem na rynku akcyjnym, które chciałyby wprowadzić kontrakty terminowe do swoich portfeli. Początkującym zależy na doprecyzowaniu podstawowych informacji na temat samego rynku terminowego, instrumentów pochodnych, czy też technicznych aspektów związanych ze składaniem i realizacją zleceń. Ci z większym doświadczeniem bardziej są zainteresowani strategiami, które można stosować, czy też opiniami na temat bieżącej sytuacji na rynku. – Podczas szkoleń staramy się obalać wiele mitów, jakie narosły na temat instrumentów pochodnych oraz pokazywać, że odpowiednio stosowane mogą wzbogacić strategię akcyjną – mówi Paweł Małmyga.

Okazja do nawiązania relacji

Program „Kontrakty terminowe bez tajemnic” został otwarty pod koniec marca warsztatami w Warszawie, w siedzibie GPW. W szkoleniu wzięło udział ponad 100 osób. Podobna frekwencja była podczas pozostałych trzech dotychczasowych spotkań cyklu w Lublinie, Sopocie i Katowicach. Każdy z warsztatów składa się z dwóch części. Pierwszą, bardziej teoretyczną – dotyczącą zasad obrotu kontraktami terminowymi i sposobów ich wykorzystania – prowadzi przedstawiciel GPW. Podczas drugiej, poświęconej praktycznym aspektom obrotu kontraktami terminowymi oraz bieżącej analizie rynku giełdowego, występują analitycy Domu Maklerskiego. Wśród uczestników losowane są drobne upominki w postaci książek – najlepsze publikacje omawiające m.in. zagadnienia związane z inwestowaniem na rynku kapitałowym. W sumie cykl ma się składać z 14 spotkań. Najbliższe planowane jest na 13 maja w Szczecinie, przy alei Wojska Polskiego 66. Kolejne odbędą się w Krakowie (21 maja) oraz w Poznaniu (3 czerwca). Bezpłatne wykłady adresowane są do wszystkich zainteresowanych. Zachęcamy do udziału także naszych pracowników i klientów. Na spotkania można się zapisywać na stronie internetowej naszego Domu Maklerskiego.

Lidia Sosnowska
Ekspert PKO Banku Polskiego

Czytaj także:

Giełda bez tajemnic

Jak inwestować mając 30 lat?