2013.12.18

Dotacje unijne 2014

Kto może liczyć na pomoc z nowego budżetu UE? Przede wszystkim przedsiębiorcy, także ci najmniejsi. Jednak dzięki realizacji niektórych inwestycji mogą skorzystać wszyscy Polacy.

Przez ostatnie miesiące trwały burzliwe dyskusje o nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Polska ma otrzymać 105,8 mld euro. To o 4,3 mld euro więcej niż w ostatnim unijnym budżecie. Pierwszy raz w historii budżet UE będzie mniejszy od poprzedniego. Mimo to nasz kraj będzie największym beneficjentem.

72,9 mld euro - tyle trafi do naszego kraju na realizację polityki spójności (dla porównania - polityka rolna pochłonie 28,5 mld euro). To więcej o 3,9 mld euro niż w latach 2007-2013. Te środki zostaną przeznaczone na wyrównywanie poziomu rozwoju między krajami i regionami UE. Ponadto Rada Europejska zdecydowała, że poziom zaangażowania środków unijnych w poszczególnych regionach kraju wzrośnie z 75 proc. do 85 proc. Wyjątkiem jest Mazowsze, gdzie maksymalny udział będzie o 5 proc. niższy niż w pozostałej części kraju. Wyższy poziom dofinansowania unijnych projektów oznacza 11 mld euro oszczędności.

Infrastruktura i środowisko

W latach 2014-2020 unijne dotacje trafią do Polski głównie w celu poprawy stanu infrastruktury i środowiska. To dobra wiadomość z punktu widzenia rozwoju naszego kraju, bo takie inwestycje nie tylko poprawiają jakość naszego życia, ale również sprzyjają tworzeniu nowych miejsc pracy. Rekordzistą jest woj. śląskie - dostanie ponad 3 mld euro.

To jednak nie wszystko, bo każdy region ma szanse na dodatkowe dotacje w ramach programów przyznawanych krajom członkowskim na szczeblu krajowym. Większość środków będzie dostępna w ramach doskonale znanego nad Wisłą programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jego główny cel to - jak czytamy w projekcie programu, który w listopadzie wciąż jeszcze poddawano konsultacjom społecznym - "wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej".

Zobacz także: Gwarancje de minimis - jak to działa?

Rozwój technologii i eko-inwestycje

Małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, klastry, a także fundusze kapitałowe będą mogły ubiegać się o wsparcie z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, który zastąpi Innowacyjną Gospodarkę. Co ważne, w głównej mierze będą to dotacje bezzwrotne. Ich otrzymanie uzależnione jest od spełnienia wszystkich formalności (zasady realizacji programu znajdują się tutaj). Inteligentny Rozwój umożliwi wspieranie badań naukowych i rozwój nowych technologii.

 • Przedsiębiorcy, którym brakuje kapitału, nie muszą interesować się tylko programem Inteligentny Rozwój.

Od lat Bruksela przywiązuje duże znaczenie do troski o stan środowiska naturalnego, dlatego w nowej perspektywie finansowej kilkadziesiąt miliardów euro jest zarezerwowane na wsparcie inwestycji ekologicznych. Także i w tym przypadku chodzi o bezzwrotne dotacje.

Wsparcie dla eksporterów

Firmy powinny pamiętać o dwóch instrumentach umożliwiających pozyskiwanie wsparcia z innych funduszy niż krajowe. Taką możliwość daje m.in. program Horyzont 2020. To największy w historii program finansowania badań naukowych w Unii (wart ponad 70 mld euro, z czego kilka miliardów przypadnie Polsce), które mają m.in. wzmocnić rolę UE w przemyśle. W praktyce oznacza to np. możliwość sfinansowania prac badawczo-rozwojowych dzięki kredytowi otrzymanemu na preferencyjnych warunkach.

Z kolei eksporterzy będą mogli ubiegać się o wsparcie z programu COSME. Do jego celów należy m.in. wspieranie tworzenia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz poprawa i wzmacnianie ich konkurencyjności. Program ma ułatwić dostęp do finansowania w formie kapitału własnego i pożyczek.

Nie tylko dla młodych

 • W nowej perspektywie finansowej będzie funkcjonował także program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (następca programu Kapitał Ludzki).

Jego celem jest m.in. wsparcie na rynku pracy osób mających od 15 do 24 lat. Z jego dobrodziejstw będą mogły także korzystać osoby starsze, bo wesprze działania zmierzające do wzrostu zatrudnienia, poprawy mobilności pracowników oraz inwestowania w edukację. Pieniądze z programu mają ponadto wspierać działalność przedsiębiorstw oraz organizowanie staży i praktyk zagranicznych z zakresu kształcenia zawodowego.

Mariusz Tomczak

Zobacz także: Gwarancje de minimis dla kredytów inwestycyjnych

  • Bankofirma

   02015.11.09

   Jesteś rodzinny? Polacy będą cię lubić i szanować

   Ufamy rodzimym firmom, cenimy ich właścicieli za zaradność i pracowitość i uważamy za wiarygodnych ludzi. Co więcej, aż jedna trzecia z nas jest skłonna zapłacić więcej za produkty, które wyszły spod ręki takiej firmy, bo wierzymy, że właściciel sam dba o jakość, a to, co kupujemy pochodzi z Polski.

   więcej
  • Bankofirma

   02015.11.04

   Małym i średnim przedsiębiorstwom brakuje finansowania

   Chociaż małe i średnie przedsiębiorstwa w dużym stopniu decydują o zatrudnieniu i rozwoju gospodarki, za mało wiemy o ich potrzebach finansowych. Badanie pokazuje, że luka finansowania w sektorze MSP jest 3-5 razy większa w Europie niż w USA.

   więcej
  • Bankofirma

   02015.10.26

   Kapitał na start

   Gdybym był bogaty... rzuciłbym etat i założył własną firmę. Nie warto czekać. Dziś jest tak wiele możliwości pozyskania finansowania, że najważniejszy jest dobry pomysł, determinacja i zaangażowanie.

   więcej
  • Bankofirma

   02015.10.19

   Duże firmy powinny rozwijać technologie przez finansowanie start-upów

   – Gdyby każda z 10 największych w Polsce firm przedstawiła swoją listę trzech najbardziej technologicznie palących problemów, to deklaruję, że przyprowadzę projekty, zarówno z Polski, jak i zagranicy, które będą miały dla nich rozwiązania – mówi Maciej Sadowski, kierujący fundacją StartUp Hub Poland.

   więcej
  • Bankofirma

   02015.09.24

   Samochód firmowy a podatki

   Odliczenia podatku VAT można dokonać tylko od samochodów osobowych o całkowitej masie poniżej 3,5 tony. Obowiązują dwie stawki: 100 proc. i 50 proc. Komu przysługują? Jakie obowiązki spoczywają wówczas na przedsiębiorcy?

   więcej
  • Bankofirma

   02015.09.22

   Na własny rachunek. Cz. 2 – rachunek firmowy

   Wybór konta to de facto wybór biznesowego partnera, zazwyczaj na lata. Warto się związać z takim bankiem, który nie tylko dysponuje bogatą paletą nowoczesnych produktów i usług, lecz także potrafi zapewnić firmom realne wsparcie w rozwiązywaniu ich codziennych problemów i wyzwań.

   więcej
  Pokaż więcej