2013.12.18

Dotacje unijne 2014

Kto może liczyć na pomoc z nowego budżetu UE? Przede wszystkim przedsiębiorcy, także ci najmniejsi. Jednak dzięki realizacji niektórych inwestycji mogą skorzystać wszyscy Polacy.

Przez ostatnie miesiące trwały burzliwe dyskusje o nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Polska ma otrzymać 105,8 mld euro. To o 4,3 mld euro więcej niż w ostatnim unijnym budżecie. Pierwszy raz w historii budżet UE będzie mniejszy od poprzedniego. Mimo to nasz kraj będzie największym beneficjentem.

72,9 mld euro - tyle trafi do naszego kraju na realizację polityki spójności (dla porównania - polityka rolna pochłonie 28,5 mld euro). To więcej o 3,9 mld euro niż w latach 2007-2013. Te środki zostaną przeznaczone na wyrównywanie poziomu rozwoju między krajami i regionami UE. Ponadto Rada Europejska zdecydowała, że poziom zaangażowania środków unijnych w poszczególnych regionach kraju wzrośnie z 75 proc. do 85 proc. Wyjątkiem jest Mazowsze, gdzie maksymalny udział będzie o 5 proc. niższy niż w pozostałej części kraju. Wyższy poziom dofinansowania unijnych projektów oznacza 11 mld euro oszczędności.

Infrastruktura i środowisko

W latach 2014-2020 unijne dotacje trafią do Polski głównie w celu poprawy stanu infrastruktury i środowiska. To dobra wiadomość z punktu widzenia rozwoju naszego kraju, bo takie inwestycje nie tylko poprawiają jakość naszego życia, ale również sprzyjają tworzeniu nowych miejsc pracy. Rekordzistą jest woj. śląskie - dostanie ponad 3 mld euro.

To jednak nie wszystko, bo każdy region ma szanse na dodatkowe dotacje w ramach programów przyznawanych krajom członkowskim na szczeblu krajowym. Większość środków będzie dostępna w ramach doskonale znanego nad Wisłą programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jego główny cel to - jak czytamy w projekcie programu, który w listopadzie wciąż jeszcze poddawano konsultacjom społecznym - "wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej".

Zobacz także: Gwarancje de minimis - jak to działa?

Rozwój technologii i eko-inwestycje

Małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, klastry, a także fundusze kapitałowe będą mogły ubiegać się o wsparcie z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, który zastąpi Innowacyjną Gospodarkę. Co ważne, w głównej mierze będą to dotacje bezzwrotne. Ich otrzymanie uzależnione jest od spełnienia wszystkich formalności (zasady realizacji programu znajdują się tutaj). Inteligentny Rozwój umożliwi wspieranie badań naukowych i rozwój nowych technologii.

 • Przedsiębiorcy, którym brakuje kapitału, nie muszą interesować się tylko programem Inteligentny Rozwój.

Od lat Bruksela przywiązuje duże znaczenie do troski o stan środowiska naturalnego, dlatego w nowej perspektywie finansowej kilkadziesiąt miliardów euro jest zarezerwowane na wsparcie inwestycji ekologicznych. Także i w tym przypadku chodzi o bezzwrotne dotacje.

Wsparcie dla eksporterów

Firmy powinny pamiętać o dwóch instrumentach umożliwiających pozyskiwanie wsparcia z innych funduszy niż krajowe. Taką możliwość daje m.in. program Horyzont 2020. To największy w historii program finansowania badań naukowych w Unii (wart ponad 70 mld euro, z czego kilka miliardów przypadnie Polsce), które mają m.in. wzmocnić rolę UE w przemyśle. W praktyce oznacza to np. możliwość sfinansowania prac badawczo-rozwojowych dzięki kredytowi otrzymanemu na preferencyjnych warunkach.

Z kolei eksporterzy będą mogli ubiegać się o wsparcie z programu COSME. Do jego celów należy m.in. wspieranie tworzenia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz poprawa i wzmacnianie ich konkurencyjności. Program ma ułatwić dostęp do finansowania w formie kapitału własnego i pożyczek.

Nie tylko dla młodych

 • W nowej perspektywie finansowej będzie funkcjonował także program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (następca programu Kapitał Ludzki).

Jego celem jest m.in. wsparcie na rynku pracy osób mających od 15 do 24 lat. Z jego dobrodziejstw będą mogły także korzystać osoby starsze, bo wesprze działania zmierzające do wzrostu zatrudnienia, poprawy mobilności pracowników oraz inwestowania w edukację. Pieniądze z programu mają ponadto wspierać działalność przedsiębiorstw oraz organizowanie staży i praktyk zagranicznych z zakresu kształcenia zawodowego.

Mariusz Tomczak

Zobacz także: Gwarancje de minimis dla kredytów inwestycyjnych

  • Bankofirma

   02016.02.04

   Weź udział w badaniu skłonności firm do inwestycji

   Polska potrzebuje wzrostu innowacyjności i efektywności gospodarki. PKO Bank Polski, Deloitte oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zbadają, co skłania zarządy polskich firm do inwestycji w B+R.

   więcej
  • Bankofirma

   02016.02.03

   Akredytywa: okno na świat

   Małe i średnie firmy coraz odważniej wychodzą na zagraniczne rynki. W obliczu rosnącego nasycenia rynku krajowego eksport staje się szansą na udaną „ucieczkę do przodu”. Planując rozwój poprzez ekspansję zagraniczną, warto pamiętać o bardzo ciekawym, a wciąż niedocenianym rozwiązaniu: akredytywie dokumentowej.

   więcej
  • Bankofirma

   02016.01.22

   Zwiększ bezpieczeństwo swojej sieci

   Internet to dzisiaj podstawowe medium komunikacji, poszukiwania wiedzy, zakupów i operacji bankowych. Jednak nieumiejętne korzystanie z niego może drogo kosztować. Cyberprzestępcy czekają na nasz błąd i na pewno nie zawahają się go wykorzystać, takie ataki narażone są coraz częściej przedsiębiorstwa.

   więcej
  • Bankofirma

   02016.01.14

   Staramy się bardziej

   – Myśląc o ekspansji zagranicznej, od początku trzeba przyjąć postawę, jakby nowy rynek był naszym jedynym i najważniejszym – przekonuje Krzysztof Bajołek, założyciel i prezes Answear.com, marki wyróżnionej w konkursie Młoda Marka Sukcesu, którego partnerem głównym jest PKO Bank Polski.

   więcej
  • Bankofirma

   02016.01.13

   PKO Bank Polski razem z MIT wspiera technologiczne start-upy

   Program MIT Enterprise Forum Poland, skierowany do technologicznych start-upów, to m.in. wsparcie mentorów i porady ekspertów z zakresu pozyskiwania dotacji, a dla najlepszych wyjazd na prestiżowy Massachusetts Institute of Technology. PKO Bank Polski jest Partnerem Głównym programu.

   więcej
  • Bankofirma

   02016.01.07

   Kurczaki inne niż inne. „Zagrodowy” Młodą Marką Sukcesu 2015

   – Fundamentem silnej marki są prawdziwe wartości: konkretna misja, wizja i odważna strategia – przekonuje Krzysztof Terlikowski, prezes firmy SEDAR S.A., produkującej Kurczaka Zagrodowego, nagrodzonego tytułem Młodej Marki Sukcesu.

   więcej
  Pokaż więcej