2014.10.23

Anoda. Nagroda Muzeum Powstania Warszawskiego

Ludzie, o wzorowej postawie życiowej, angażujący się w pomoc innym to doskonali kandydaci do nagrody im. Jana Rodowicza „Anoda”. Nagrodę przyznaje Muzeum Powstania Warszawskiego. Fundacja PKO Banku Polskiego po raz kolejny jest partnerem strategicznym tego wydarzenia. Kandydatów można zgłaszać do 30 października.

Nagroda ma na celu przybliżenie osoby bohaterskiego powstańca Jana Rodowicza „Anoda”, który codzienną postawą udowadniał, że można żyć lepiej. Ale także wyróżnienie osób, które żyjąc w wolnym kraju nie muszą walczyć z bronią w ręku, ale w inny sposób bronić podstawowych wartości.

Tegoroczna edycja odbywa się po raz czwarty i jak w ubiegłym roku kapituła przyzna nagrody w dwóch kategoriach: „Za wyjątkowy czyn” oraz „Za całokształt dokonań i postawę życiową stanowiącą wzór do naśladowania dla młodych pokoleń”. Kandydatury do nagrody można zgłaszać do 30 października http://www.anoda.org/formularz_zgloszeniowy/

Patronem odznaczenia jest porucznik Jan Rodowicz ps. Anoda, żołnierz AK, który przeszedł jeden z najcięższych szlaków bojowych Powstania Warszawskiego. Na początku 1945 roku włączył się w działalność antykomunistyczną i niepodległościową. W grudnia 1948 roku został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa. Zginął 7 stycznia 1949 roku po brutalnym śledztwie.

PKO Bank Polski od lat wspiera inicjatywy, które utrwalają pamięć o wybitnych ludziach i ważnych wydarzeniach historycznych, m.in. warszawskie biegi uliczne organizowane w cyklu „Zabiegaj o pamięć”, w ramach którego odbywają się Bieg Konstytucji 3 Maja, Bieg Powstania Warszawskiego oraz Bieg Niepodległości.

Ewa Maciejewska
Ekspert PKO Banku Polskiego

loaderek.gifoverlay.png