2013.10.18

Kolekcja sztuki współczesnej PKO Banku Polskiego

Prace z kolekcji sztuki współczesnej PKO Banku Polskiego można już zobaczyć nie tylko odwiedzając budynek Centrali Banku, ale również stronę internetową Kolekcja sztuki PKO Banku Polskiego.

 

Mecenat kultury i sztuki jest jednym z ważniejszych obszarów działalności na rzecz społeczeństwa. Realizując tę ideę, PKO Bank Polski wspiera liczne projekty, dzięki czemu swoje plany mogą urzeczywistniać filharmonie, biblioteki, opery, teatry i muzea w całej Polsce.

Sztuka współczesna w oknie przeglądarki

Jednym z ważniejszych działań Banku wspierających rozwój sztuki jest budowa kolekcji sztuki współczesnej. W zbiorach PKO BP znajdują się prace ponad 30. wybitnych polskich artystów – między innymi Magdaleny Abakanowicz, Stefana Girowskiego, Jarosława Modzelewskiego czy Jana Tarasina.
Dzieła wchodzące w skład kolekcji bankowej są wyeksponowane przede wszystkim w miejscach dostępnych dla gości oraz pracowników budynku Centrali w Warszawie. Odgrywają one istotną rolę w tworzeniu kultury organizacyjnej instytucji – mają pobudzać kreatywność, a także skłaniać do refleksji.

Aby udostępnić je szerszej publiczności Bank uruchomił serwis Kolekcja Sztuki. Znajdziemy w nim fotografie wszystkich prac, biografie ich autorów, a także informacje o organizowanych konkursach i plenerach malarskich. Okoliczności powstania bankowej kolekcji przybliża wybitna historyk sztuki – Anda Rottenberg.

A powstała…, aby do gmachu nowopowstałego budynku wprowadzić sztukę współczesną. Przyjęta koncepcja zakładała ukazanie dość szerokiej panoramy zjawisk w polskiej sztuce współczesnej w ten sposób, iż uwzględnione zostaną w niej rozmaite, choć dziś już dość tradycyjne media, a także kilka pokoleń żyjących wówczas twórców - co pozwoliłoby nawiązać do wypracowanych w Polsce tradycji artystycznych. Ze względu na charakter instytucji nie brano pod uwagę twórców o postawach zdecydowanie radykalnych politycznie i społecznie. W ten sposób powstała lista ponad 33 nazwisk, wśród których są m.in.: Barbara Falender, Stefan Gierowski, Zbigniew Makowski, Jacek Sempoliński, Jan Tarasin, Zofia Kulik, Edward Dwurnik, Grzegorza, Pabla Marek Chlanda, Andrzej Szewczyk, czy malarze wchodzący w skład warszawskiej „Gruppy” (Ryszard Grzyb, Jarosław Modzelewski i Włodzimierz Pawlak) - wyjaśnia Rottenberg.

Niektóre z prac powstały na zamówienie. Jednym z dzieł było górujące nad otwartą antresolą piątego piętra „Drzewo wiadomości dobrego i złego” Magdaleny Abakanowicz. Drugim – „egalitarna” rzeźbiarska instalacja Mirosława Bałki, która w ubiegłym roku została podarowana przez Bank do zbiorów muzeum sztuki współczesnej MOCAK w Krakowie.

Nie tylko kolekcja sztuki

Ambicją Banku jest, aby nie tylko prezentować posiadane prace, ale również wspierać młodych polskich artystów. Przy zaangażowaniu Fundacji PKO Banku Polskiego w listopadzie odbędzie się w Sejnach plener pracowni malarskiej  Leona Tarasewicza, wybitnego artysty i profesora warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Będzie on poświęcony problematyce wielokulturowego dziedzictwa regionu sejneńskiego (pogranicze kultur polskiej, litewskiej i białoruskiej). Po zakończeniu pleneru w budynku Centrali Banku odbędzie się wernisaż prac studentów biorących w nim udział.

Piotr Kuczyński

loaderek.gifoverlay.png