2018.03.23

Data Science Program – inwestycja w rozwój zawodowy pracowników

Ruszył unikatowy program rozwoju umiejętności z zakresu zaawansowanej analizy danych kierowany do naszych pracowników. „Data Science Program” to studia podyplomowe, które PKO Bank Polski realizuje we współpracy z SGH.  Są one kolejną inwestycją Banku w rozwój zawodowy pracowników.

Data scientist to jeden z najbardziej „gorących” zawodów na rynku, gdyż przetwarzanie dostępnych zbiorów danych w wartość biznesową jest ogromnym wyzwaniem dla współczesnych firm. To jak sobie z nim poradzą będzie miało kluczowy wpływ na ich pozycję rynkową w przyszłości.  Dlatego jeden z programów strategii naszego Banku – „Zaawansowana Analityka” - wymaga m.in. rozwoju kompetencji pracowników zajmujących się zaawansowaną analityką danych.

W odpowiedzi na potrzeby

Od marca 50 osób z obszarów ryzyka, CRM/Controlling i IT rozpoczęło studia podyplomowe "Data Science Program", które PKO Bank Polski uruchomił specjalnie dla swoich pracowników w ścisłej współpracy ze Szkołą Główną Handlową. Są one skierowane do osób, które na co dzień realizują zadania wymagające wykorzystania zaawansowanej analityki danych. – Aby jako organizacja móc się rozwinąć w zakresie analityki oraz wdrożyć rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję potrzebujemy spełnienia kilku warunków – mówi jeden z inicjatorów i organizatorów projektu Marcin Bednarski, dyrektor Departamentu Analityki Danych. -  Musimy mieć odpowiednie narzędzia, dane, ale przede wszystkim posiadać pracowników o odpowiedniej wiedzy. Temu właśnie mają służyć rozpoczynające się studia podyplomowe. Składają się z dwóch bloków tematycznych: Metody Analizy Danych oraz Narzędzia Analizy Danych.

Kadrę dydaktyczną zapewnia SGH. – To wykładowcy posiadający głęboką wiedzę teoretyczną oraz bogate doświadczenie praktyczne – mówi kierownik studiów dr Grzegorz Koloch. - Program studiów podyplomowych z zakresu Data Science powstał w ścisłej kooperacji z przedstawicielami PKO Banku Polskiego i koresponduje bezpośrednio z rzeczywistymi potrzebami organizacji w zakresie wspierania procesów analitycznych i operacyjnych na różnych poziomach. Dodaje, że SGH jest uczelnią ekonomiczną, a ekonomia – w różnorodnych jej aspektach, jest nauką, w której wymiar praktyczny jest silnie akcentowany. Z tego m.in. powodu współpraca z szeroko rozumianym otoczeniem biznesowym jest dla uczelni ważnym obszarem działalności. Jego zdaniem znajomość potrzeb biznesu stanowi nieocenione źródło wartościowej wiedzy dla akademików realizujących programy badawcze w obszarach związanych z sektorem bankowym i rynkiem finansowym. - Zwłaszcza, jeśli mają możliwość współpracować z liderami, którzy wyznaczają standardy w tej dziedzinie, jak ma to miejsce w przypadku tej inicjatywy. Jest to sytuacja symbiotyczna, partnerska i przynosi korzyści obydwu stronom – podkreśla.

- Naszym celem było stworzenie programu rozwijającego umiejętności analityczne pracowników z różnych obszarów Banku, które będą mogli wykorzystać w innowacyjnych projektach uruchamianych w ramach nowej strategii Banku – podsumowuje Bartosz Pagacz, dyrektor Biura Ryzyka Kredytowego Klienta Indywidualnego.

Dostęp do wiedzy

„Data Science Program", to kolejna z wielu realizowanych przez Bank inicjatyw rozwojowych – odpowiedź na potrzebę dostępu pracowników do wiedzy i nowoczesnych narzędzi wspierających zawansowaną analitykę danych.  W przygotowaniu już kolejne inicjatywy m.in. dedykowane obszarowi współpracującemu z klientem korporacyjnym – mówi Katarzyna Motelska, dyrektor Biura Doświadczeń Pracownika.

W ramach inicjatyw strategicznych uruchamiane są akademie i programy dedykowane konkretnym grupom pracowników i jednostkom organizacyjnym. Przykładem może być realizowana w latach 2016-2017 Akademia Rozwoju Centrum Bankowości Prywatnej.  Z kolei w ramach Akademii Rozwoju Departamentu Skarbu w 2017 roku zostały uruchomione grupy szkoleniowe z zakresu Profesjonalnej Obsługi Klienta, a w 2018 planowana jest Akademia Sprzedawcy Transakcji Skarbowych, która skupi się m.in. na doskonaleniu umiejętności negocjacyjnych, wywieraniu wpływu, czy analizie finansowej przedsiębiorstw.

W czerwcu 2017 roku ruszyła kolejna edycja programu Nowy Menedżer. Jego celem jest rozwój kompetencji kierowników i dyrektorów, którzy w PKO Banku Polskim pełnią rolę menedżera nie krócej niż sześć miesięcy i nie dłużej niż dwa lata.

W PKO Banku Polskim w szkoleniach udział bierze kilkadziesiąt tysięcy osób rocznie. Tylko w 2017 roku łącznie uczestniczyło w nich ponad 58 tys. pracowników, co oznacza, że średnio każdy wziął udział w dwóch szkoleniach. W formule e-learningowej ze szkoleń skorzystało ponad 146 tys. uczestników. Ponadto w szkoleniach katalogowych uczestniczyło 1165. Kilkudziesięciu pracowników Banku podnosiło kwalifikacje w ramach studiów podyplomowych lub MBA.

Podejmowane przez Bank działania są doceniane zarówno przez studentów, jak i profesjonalistów. W rankingach zajmujemy czołowe pozycje, m.in. za oferowane warunki pracy oraz politykę szkoleniową zdobyliśmy tytuł „Solidnego Pracodawcy". Zajęliśmy też czołowe miejsca w rankingach pracodawców – Antal, czy organizacji studenckich – AIESEC,  Universum.

Lidia Sosnowska
Ekspert PKO Banku Polskiego

Komentarze uczestników

Magdalena Benbenek w Centrum Ryzyka Kredytowego Klienta Detalicznego kieruje zespołem odpowiedzialnym m.in. za budowę i utrzymanie modeli ryzyka kredytowego dla klientów MŚP oraz analizy związane z portfelem tych klientów. Uważa, że zdobyta wiedza usprawni pracę całego jej zespołu. Zwiększenie wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych, pozwoli kreować i sprawnie wdrażać rozwiązania na najwyższym poziomie.

Adam Świderski, starszy specjalista w Departamencie Kampanii Bezpośrednich i Kontrolingu Detalicznego przygotowuje rekordy w ramach kampanii tradycyjnych / zdarzeniowych dla kanałów kontaktu (CC, Platin, WWW, email, SMS). Budowa algorytmów i programów, które „samodzielnie” rozwiązują dane zagadnienie daje mu wielką satysfakcję i motywuje do poszukiwania nowych zadań. Liczy, że studia będą źródłem kolejnych inspiracji.

Krzysztof Grudzień ekspert w Centrum Ryzyka Kredytowego Klienta Detalicznego swoją pracę określa, jako wydobywanie wiedzy z danych, które posiada Bank na temat swoich klientów. Pozwala to m.in. oceniać ryzyko kredytowe klienta czy rozwijać i optymalizować politykę kredytową. Wierzy, że zdobycie wiedzy na temat najnowszych trendów dotyczących data science i big data pomoże wykorzystać w większym stopniu lub w zupełnie nowy sposób te  dane. -  Przyniesie to korzyści nie tylko dla samego Banku, ale również, a być może przede wszystkim, dla klientów poprzez bardziej dopasowaną ofertę, łatwiejsze i szybsze procesy - podkreśla.