2017.08.11

Prognozy gospodarcze Centrum Analiz PKO Banku Polskiego – „Więcej inwestycji, mniej konsumpcji”

Prognozy dla polskiej gospodarki są nadal optymistyczne. Ekonomiści PKO Banku Polskiego prognozują utrzymanie wzrostu PKB w okolicach 4%. W ich ocenie, wzrost PKB w Polsce przyspieszy w 2017 r. do 3,9%, a w 2018 r. sięgnie 4,1%. Głównym motorem napędowym przyspieszenia jest ożywienie aktywności inwestycyjnej przy nadal mocnym wzroście konsumpcji.

Prognozy dla polskiej gospodarki są nadal optymistyczne. Ekonomiści PKO Banku Polskiego prognozują utrzymanie wzrostu PKB w okolicach 4%. W ich ocenie, wzrost PKB w Polsce przyspieszy w 2017 r. do 3,9%, a w 2018 r. sięgnie 4,1%. Głównym motorem napędowym przyspieszenia jest ożywienie aktywności inwestycyjnej przy nadal mocnym wzroście konsumpcji.

Większa rola inwestycji, mniejsze znaczenie konsumpcji
Największy wkład we wzrost dynamiki inwestycji w tym roku będzie miała aktywność sektora prywatnego. Dynamika inwestycji publicznych będzie bardziej stopniowo rosnąć przez cały 2017 i 2018 r. Inwestycje stymuluje optymizm co do siły i trwałości popytu, wzrost absorpcji środków unijnych, wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych oraz niedobór „rąk do pracy”. Konsumpcji sprzyja z kolei silny wzrost dochodów realnych, rozłożone w czasie efekty programu rodzina 500+ i rekordowo wysoki poziom zaufania konsumentów. Jej dynamika będzie się jednak umiarkowanie obniżać ze względu na wzrost inflacji.

Spowolnienie spadku bezrobocia i wzrostu zatrudnienia, ale przyspieszenie wzrostu płac
Eksperci PKO PB dostrzegają rosnące napięcia na krajowym rynku pracy. Utrzymanie napływu imigrantów i wzrost wskaźnika aktywności zawodowej nie będą wystarczająco silne, aby zachować równowagę na rynku pracy. Niedobór podaży pracy spowoduje, że pomimo nadal silnego popytu na pracę, wzrost zatrudnienia wyhamuje. Spowolni też spadek bezrobocia, ale jednocześnie nominalna dynamika płac w gospodarce na koniec br. przyspieszy do ok. 6%.

Podwyżka stóp procentowych pod koniec 2018 r.
Domykanie się luki popytowej oraz wzrost kosztów pracy przełożą się na wzrost inflacji. Firmy chętniej będą przerzucać rosnące koszty na ceny, szczególnie w sektorze usług. Inflacja zbliży się do celu NBP w drugiej połowie 2018 r. Do tego czasu będzie reagować na szybko zmieniające się ceny żywności i paliw. Inflacja bazowa przekroczy 1% r/r na koniec 2017 r. i 2,5% w drugiej połowie 2018 r. Głównymi czynnikami ryzyka dla prognozy inflacji są zmiany kursu złotego i wahania globalnych cen surowców. Pierwsza podwyżka stóp procentowych NBP nastąpi przed końcem 2018 r. Przyspieszenie inflacji bazowej oraz obawy o wpływ wysokości stóp procentowych na oszczędności gospodarstw domowych mogą skłonić RPP do podwyżek stóp procentowych. Pierwszej podwyżki ekonomiści PKO BP spodziewają się w listopadzie 2018 r.

Deficyt fiskalny poniżej 3 proc.
Pozycja fiskalna polski pozostaje lepsza od oczekiwań, działając w kierunku poprawy oceny ryzyka kredytowego kraju. Tegoroczny deficyt fiskalny może być niższy, niż w poprzednim roku, m.in. dzięki poprawie ściągalności podatków. Nieco większym wyzwaniem fiskalnym będzie 2018 r., ze względu na koszty obniżenia wieku emerytalnego i wzrost inwestycji publicznych, ale deficyt całego sektora finansów publicznych pozostanie wyraźnie poniżej 3% PKB dzięki dalszym postępom w poprawie ściągalności podatków.

Stabilne kursy walut
Do końca III kwartału kurs EUR/USD spadnie poniżej 1,15 a do końca roku, m.in. dzięki trwającej od października redukcji bilansu Fed-u oraz grudniowej podwyżce stóp w USA, obniży się poniżej 1.10. Wyraźny spadek wiary rynków finansowych w możliwość skutecznej implementacji wyborczego programu gospodarczego D. Trumpa w pierwszej połowie roku pomagał walutom rynków wschodzących, w tym również złotemu. Zwiększył on również wątpliwości rynków co do determinacji Fed-u w kwestii dalszego zacieśniania polityki monetarnej w USA. Na koniec III kwartału kurs EUR/PLN będzie kształtował się na poziomie ok. 4,30, a na koniec roku wyniesie ok. 4.35.

Rentowność polskich obligacji rośnie
Do końca tego kwartału rentowności polskich obligacji skarbowych w sektorze 2-letnim będą rosły zbliżając się do 1,90%, w 5-letnim do 2,75%, a 10-letnim do 3,40%.

W końcówce roku rentowności polskich obligacji skarbowych powinny dalej rosnąć osiągając w grudniu w sektorze 2-letnim 2,05%, w 5-letnim 2,95%, a w 10-letnim 3,65%.

Centrum Analiz PKO Banku Polskiego wyróżnione przez portal StrefaInwestorow.pl
Portal StrefaInwestorow.pl wyróżnił @Analizy_PKOBP jako najlepszy profil na Twitterze w kategorii banki i domy maklerskie. W rankingu brano pod uwagę informacje o publikacji raportów, analiz, wykresów dotyczących rynku, spółek, konkretnej branży, a także informacje o aktualnych wydarzeniach oraz o ich wpływie na rynek. Na wybór najlepszych profili wpływ miały także umieszczane na nich wpisy o ważnych artykułach, wywiadach i materiałach edukacyjnych oraz interakcje z innymi użytkownikami Twittera. Portal StrefaInwestorow.pl podsumował analityczny profil banku jako konkretny, przejrzysty i zróżnicowany.

  • Z Banku

   02017.08.16

   Jej wygodność Mini Ratka

   Pod hasłem „JEJ WYGODNOŚĆ MINI RATKA” PKO Bank Polski uruchomił nową kampanię pożyczki gotówkowej. 14 sierpnia ruszyła jej nowa odsłona. WEJDŹ DO KRÓLESTWA MINI RATKI PKO BANKU POLSKIEGO, GDZIE PANUJE SZYBKOŚĆ I WYGODA – brzmi kontynuacja sentencji.

   więcej
  • Z Banku

   02017.08.11

   Prognozy gospodarcze Centrum Analiz PKO Banku Polskiego – „Więcej inwestycji, mniej konsumpcji”

   Prognozy dla polskiej gospodarki są nadal optymistyczne. Ekonomiści PKO Banku Polskiego prognozują utrzymanie wzrostu PKB w okolicach 4%. W ich ocenie, wzrost PKB w Polsce przyspieszy w 2017 r. do 3,9%, a w 2018 r. sięgnie 4,1%. Głównym motorem napędowym przyspieszenia jest ożywienie aktywności inwestycyjnej przy nadal mocnym wzroście konsumpcji.

   więcej
  • Bankofinanse

   02017.08.11

   PKO Masowe Wypłaty dostępne również w bankomatach PKO Banku Polskiego

   PKO Masowe Wypłaty umożliwia wypłatę świadczeń w formie gotówki m.in. beneficjentom programu 500+ nieposiadającym konta bankowego. Dotychczas transakcje takie możliwe były jedynie w oddziale Banku lub agencji. Od sierpnia taką funkcję zyskało 3 tys. bankomatów własnych Banku.

   więcej
  • Z Banku

   02017.08.09

   Pierwszy projekt ZenCard w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego wystartował!

   Kilka miesięcy po zakupie przez PKO Bank Polski spółki fintechowej ZenCard, zakończyła się jej integracja techniczna z siecią terminali eService. Została uruchomiona platforma ZenCard 2.0, na bazie której ruszyła pierwsza kampania promocyjna dla renomowanych klientów – MAKRO i Visa. PKO Bank Polski jest partnerem pierwszego wyboru dla młodych spółek technologicznych, umożliwiając im relacje z największymi klientami.

   więcej
  • Bankofinanse

   02017.08.08

   PKO Bank Polski w finale konkursu BAI Global Innovation Awards

   PKO Bank Polski został finalistą prestiżowego, międzynarodowego konkursu dla instytucji finansowych BAI Global Innovation Awards, w kategorii przełomowa współpraca. Uznanie jury zyskał projekt udostępniania usług e-administracji w serwisach bankowości elektronicznej Banku.

   więcej
  • Bankofinanse

   02017.08.07

   IKO - bankowość mobilna numer 1 w Polsce

   Aplikacja IKO PKO Banku Polskiego zbiera bardzo dobre oceny nie tylko od ekspertów z branży, ale przede wszystkim od jej użytkowników – klientów PKO Banku Polskiego i Inteligo. Ponad 100 tysięcy ocen IKO i pierwsze miejsce wśród aplikacji bankowości mobilnej w trzech największych sklepach z aplikacjami, liczne nagrody branżowe, najwięcej na rynku użytkowników - PKO Bank Polski utrzymuje pozycję lidera bankowości mobilnej w Polsce.

   więcej
  Pokaż więcej