2017.08.11

Prognozy gospodarcze Centrum Analiz PKO Banku Polskiego – „Więcej inwestycji, mniej konsumpcji”

Prognozy dla polskiej gospodarki są nadal optymistyczne. Ekonomiści PKO Banku Polskiego prognozują utrzymanie wzrostu PKB w okolicach 4%. W ich ocenie, wzrost PKB w Polsce przyspieszy w 2017 r. do 3,9%, a w 2018 r. sięgnie 4,1%. Głównym motorem napędowym przyspieszenia jest ożywienie aktywności inwestycyjnej przy nadal mocnym wzroście konsumpcji.

Prognozy dla polskiej gospodarki są nadal optymistyczne. Ekonomiści PKO Banku Polskiego prognozują utrzymanie wzrostu PKB w okolicach 4%. W ich ocenie, wzrost PKB w Polsce przyspieszy w 2017 r. do 3,9%, a w 2018 r. sięgnie 4,1%. Głównym motorem napędowym przyspieszenia jest ożywienie aktywności inwestycyjnej przy nadal mocnym wzroście konsumpcji.

Większa rola inwestycji, mniejsze znaczenie konsumpcji
Największy wkład we wzrost dynamiki inwestycji w tym roku będzie miała aktywność sektora prywatnego. Dynamika inwestycji publicznych będzie bardziej stopniowo rosnąć przez cały 2017 i 2018 r. Inwestycje stymuluje optymizm co do siły i trwałości popytu, wzrost absorpcji środków unijnych, wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych oraz niedobór „rąk do pracy”. Konsumpcji sprzyja z kolei silny wzrost dochodów realnych, rozłożone w czasie efekty programu rodzina 500+ i rekordowo wysoki poziom zaufania konsumentów. Jej dynamika będzie się jednak umiarkowanie obniżać ze względu na wzrost inflacji.

Spowolnienie spadku bezrobocia i wzrostu zatrudnienia, ale przyspieszenie wzrostu płac
Eksperci PKO PB dostrzegają rosnące napięcia na krajowym rynku pracy. Utrzymanie napływu imigrantów i wzrost wskaźnika aktywności zawodowej nie będą wystarczająco silne, aby zachować równowagę na rynku pracy. Niedobór podaży pracy spowoduje, że pomimo nadal silnego popytu na pracę, wzrost zatrudnienia wyhamuje. Spowolni też spadek bezrobocia, ale jednocześnie nominalna dynamika płac w gospodarce na koniec br. przyspieszy do ok. 6%.

Podwyżka stóp procentowych pod koniec 2018 r.
Domykanie się luki popytowej oraz wzrost kosztów pracy przełożą się na wzrost inflacji. Firmy chętniej będą przerzucać rosnące koszty na ceny, szczególnie w sektorze usług. Inflacja zbliży się do celu NBP w drugiej połowie 2018 r. Do tego czasu będzie reagować na szybko zmieniające się ceny żywności i paliw. Inflacja bazowa przekroczy 1% r/r na koniec 2017 r. i 2,5% w drugiej połowie 2018 r. Głównymi czynnikami ryzyka dla prognozy inflacji są zmiany kursu złotego i wahania globalnych cen surowców. Pierwsza podwyżka stóp procentowych NBP nastąpi przed końcem 2018 r. Przyspieszenie inflacji bazowej oraz obawy o wpływ wysokości stóp procentowych na oszczędności gospodarstw domowych mogą skłonić RPP do podwyżek stóp procentowych. Pierwszej podwyżki ekonomiści PKO BP spodziewają się w listopadzie 2018 r.

Deficyt fiskalny poniżej 3 proc.
Pozycja fiskalna polski pozostaje lepsza od oczekiwań, działając w kierunku poprawy oceny ryzyka kredytowego kraju. Tegoroczny deficyt fiskalny może być niższy, niż w poprzednim roku, m.in. dzięki poprawie ściągalności podatków. Nieco większym wyzwaniem fiskalnym będzie 2018 r., ze względu na koszty obniżenia wieku emerytalnego i wzrost inwestycji publicznych, ale deficyt całego sektora finansów publicznych pozostanie wyraźnie poniżej 3% PKB dzięki dalszym postępom w poprawie ściągalności podatków.

Stabilne kursy walut
Do końca III kwartału kurs EUR/USD spadnie poniżej 1,15 a do końca roku, m.in. dzięki trwającej od października redukcji bilansu Fed-u oraz grudniowej podwyżce stóp w USA, obniży się poniżej 1.10. Wyraźny spadek wiary rynków finansowych w możliwość skutecznej implementacji wyborczego programu gospodarczego D. Trumpa w pierwszej połowie roku pomagał walutom rynków wschodzących, w tym również złotemu. Zwiększył on również wątpliwości rynków co do determinacji Fed-u w kwestii dalszego zacieśniania polityki monetarnej w USA. Na koniec III kwartału kurs EUR/PLN będzie kształtował się na poziomie ok. 4,30, a na koniec roku wyniesie ok. 4.35.

Rentowność polskich obligacji rośnie
Do końca tego kwartału rentowności polskich obligacji skarbowych w sektorze 2-letnim będą rosły zbliżając się do 1,90%, w 5-letnim do 2,75%, a 10-letnim do 3,40%.

W końcówce roku rentowności polskich obligacji skarbowych powinny dalej rosnąć osiągając w grudniu w sektorze 2-letnim 2,05%, w 5-letnim 2,95%, a w 10-letnim 3,65%.

Centrum Analiz PKO Banku Polskiego wyróżnione przez portal StrefaInwestorow.pl
Portal StrefaInwestorow.pl wyróżnił @Analizy_PKOBP jako najlepszy profil na Twitterze w kategorii banki i domy maklerskie. W rankingu brano pod uwagę informacje o publikacji raportów, analiz, wykresów dotyczących rynku, spółek, konkretnej branży, a także informacje o aktualnych wydarzeniach oraz o ich wpływie na rynek. Na wybór najlepszych profili wpływ miały także umieszczane na nich wpisy o ważnych artykułach, wywiadach i materiałach edukacyjnych oraz interakcje z innymi użytkownikami Twittera. Portal StrefaInwestorow.pl podsumował analityczny profil banku jako konkretny, przejrzysty i zróżnicowany.

  • Z Banku

   02017.12.12

   KBC TFI przejęte przez Grupę PKO Banku Polskiego

   Transakcja zakupu 100 proc. akcji KBC TFI od KBC Asset Management NV przez spółkę zależną PKO Banku Polskiego – PKO BP Finat Sp. z o. o. została zamknięta 12 grudnia 2017. Dzięki planowanemu połączeniu PKO TFI i KBC TFI klienci zyskają dostęp do jeszcze bardziej kompleksowej oferty lokowania swoich oszczędności. Oba towarzystwa zarządzają obecnie aktywami o wartości ponad 29 mld zł.

   więcej
  • Z Banku

   02017.12.11

   Rekruterzy PKO Banku Polskiego w warszawskiej SGH!

   By poznać charakter i umiejętności potencjalnych pracowników, nie wystarczy dwuminutowa rozmowa. Do lepszego zrozumienia ich oczekiwań i szerszego zaprezentowania oferty niezbędne jest dłuższe spotkanie i indywidualne podejście. Na takie właśnie rozwiązanie zdecydował się PKO Bank Polski w ramach Tygodnia z doradcami zawodowymi zorganizowanego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

   więcej
  • Bankofinanse

   02017.12.11

   Wszystkie waluty w jednym miejscu! Zalety płatności kartą wielowalutową za granicą.

   Częste podróże i transakcje wykonywane w obcych walutach zwykle wymagają mnóstwa skomplikowanych operacji – wymiany, transferów, wypłat itp. By pozbyć się uciążliwego problemu, wystarczy wybrać odpowiednie konto z kartą wielowalutową PKO Banku Polskiego. Karty wielowalutowe wydawane są do Konta Platinium II oraz Konta Aurum.

   więcej
  • Z Banku

   02017.12.06

   #2milionyIKO

   Nieustannie rozwijane IKO przyciąga coraz więcej klientów – liczba aktywnych aplikacji przekroczyła 2 miliony, najwięcej na rynku. W ciągu ostatniego roku IKO dwukrotnie urosło, a klienci zyskali wiele nowych funkcji i udogodnień, dzięki którym mogą wygodnie zarządzać swoimi finansami z poziomu komórki. Tylko w 2017 roku klienci PKO Banku Polskiego i Inteligo dokonali za pomocą IKO 32 miliony transakcji.

   więcej
  • Bankofinanse

   02017.12.05

   Prawdziwa kontrola nad wydatkami dzięki limitom transakcji na karcie

   Tu kanapka, tam kawa, później bilet do kina i pizza wieczorem. Masz wrażenie, że twoje pieniądze dosłownie znikają z konta? Kilkanaście lat temu, gdy światem rządziła gotówka, widać było, jak ubywa jej w portfelu. Dziś całym twoim portfelem jest karta, a kontrolę nad nią stanowi ustalony przez ciebie limit transakcji bezgotówkowych.

   więcej
  • Z Banku

   02017.12.04

   Wrocław szuka pracowników. XV Targi Pracy „Szybkie rekrutacje”

   Studia to czas, gdy wielu młodych ludzi łączy naukę ze zdobywaniem pierwszych doświadczeń zawodowych i zaczyna planować karierę. Aby znaleźć atrakcyjną pracę, trzeba śledzić rynek, monitorować dostępne oferty i szybko reagować. Okazją do tego będą XV Targi Pracy „Szybkie rekrutacje”, które już 12 grudnia odbędą się w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

   więcej
  Pokaż więcej