2013.12.18

Dotacje unijne 2014

Kto może liczyć na pomoc z nowego budżetu UE? Przede wszystkim przedsiębiorcy, także ci najmniejsi. Jednak dzięki realizacji niektórych inwestycji mogą skorzystać wszyscy Polacy.

Przez ostatnie miesiące trwały burzliwe dyskusje o nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Polska ma otrzymać 105,8 mld euro. To o 4,3 mld euro więcej niż w ostatnim unijnym budżecie. Pierwszy raz w historii budżet UE będzie mniejszy od poprzedniego. Mimo to nasz kraj będzie największym beneficjentem.

72,9 mld euro - tyle trafi do naszego kraju na realizację polityki spójności (dla porównania - polityka rolna pochłonie 28,5 mld euro). To więcej o 3,9 mld euro niż w latach 2007-2013. Te środki zostaną przeznaczone na wyrównywanie poziomu rozwoju między krajami i regionami UE. Ponadto Rada Europejska zdecydowała, że poziom zaangażowania środków unijnych w poszczególnych regionach kraju wzrośnie z 75 proc. do 85 proc. Wyjątkiem jest Mazowsze, gdzie maksymalny udział będzie o 5 proc. niższy niż w pozostałej części kraju. Wyższy poziom dofinansowania unijnych projektów oznacza 11 mld euro oszczędności.

Infrastruktura i środowisko

W latach 2014-2020 unijne dotacje trafią do Polski głównie w celu poprawy stanu infrastruktury i środowiska. To dobra wiadomość z punktu widzenia rozwoju naszego kraju, bo takie inwestycje nie tylko poprawiają jakość naszego życia, ale również sprzyjają tworzeniu nowych miejsc pracy. Rekordzistą jest woj. śląskie - dostanie ponad 3 mld euro.

To jednak nie wszystko, bo każdy region ma szanse na dodatkowe dotacje w ramach programów przyznawanych krajom członkowskim na szczeblu krajowym. Większość środków będzie dostępna w ramach doskonale znanego nad Wisłą programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jego główny cel to - jak czytamy w projekcie programu, który w listopadzie wciąż jeszcze poddawano konsultacjom społecznym - "wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej".

Zobacz także: Gwarancje de minimis - jak to działa?

Rozwój technologii i eko-inwestycje

Małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, klastry, a także fundusze kapitałowe będą mogły ubiegać się o wsparcie z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, który zastąpi Innowacyjną Gospodarkę. Co ważne, w głównej mierze będą to dotacje bezzwrotne. Ich otrzymanie uzależnione jest od spełnienia wszystkich formalności (zasady realizacji programu znajdują się tutaj). Inteligentny Rozwój umożliwi wspieranie badań naukowych i rozwój nowych technologii.

 • Przedsiębiorcy, którym brakuje kapitału, nie muszą interesować się tylko programem Inteligentny Rozwój.

Od lat Bruksela przywiązuje duże znaczenie do troski o stan środowiska naturalnego, dlatego w nowej perspektywie finansowej kilkadziesiąt miliardów euro jest zarezerwowane na wsparcie inwestycji ekologicznych. Także i w tym przypadku chodzi o bezzwrotne dotacje.

Wsparcie dla eksporterów

Firmy powinny pamiętać o dwóch instrumentach umożliwiających pozyskiwanie wsparcia z innych funduszy niż krajowe. Taką możliwość daje m.in. program Horyzont 2020. To największy w historii program finansowania badań naukowych w Unii (wart ponad 70 mld euro, z czego kilka miliardów przypadnie Polsce), które mają m.in. wzmocnić rolę UE w przemyśle. W praktyce oznacza to np. możliwość sfinansowania prac badawczo-rozwojowych dzięki kredytowi otrzymanemu na preferencyjnych warunkach.

Z kolei eksporterzy będą mogli ubiegać się o wsparcie z programu COSME. Do jego celów należy m.in. wspieranie tworzenia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz poprawa i wzmacnianie ich konkurencyjności. Program ma ułatwić dostęp do finansowania w formie kapitału własnego i pożyczek.

Nie tylko dla młodych

 • W nowej perspektywie finansowej będzie funkcjonował także program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (następca programu Kapitał Ludzki).

Jego celem jest m.in. wsparcie na rynku pracy osób mających od 15 do 24 lat. Z jego dobrodziejstw będą mogły także korzystać osoby starsze, bo wesprze działania zmierzające do wzrostu zatrudnienia, poprawy mobilności pracowników oraz inwestowania w edukację. Pieniądze z programu mają ponadto wspierać działalność przedsiębiorstw oraz organizowanie staży i praktyk zagranicznych z zakresu kształcenia zawodowego.

Mariusz Tomczak

Zobacz także: Gwarancje de minimis dla kredytów inwestycyjnych

  • Moja firma

   2014.12.19

   Zarabiać na własnej pasji?

   Sześciu na dziesięciu Polaków deklaruje, że może zarabiać - lub już zarabia - dzięki swoim zainteresowaniom i pasjom - pokazuje badanie przeprowadzone na zlecenie Visa Europe w 9 krajach europejskich. To wynik analogiczny do średniej europejskiej z całego badania.

   więcej
  • Moja firma

   2014.12.17

   Bankowy biznes: agencja PKO Banku Polskiego

   PKO Bank Polski może się poszczycić jednym z najstarszych systemów franczyzowych w Polsce. Największy bank w kraju posiada obecnie blisko tysiąc agencji. Zainteresowani franczyzą przedsiębiorcy przechodzą gruntowną weryfikację i otrzymują odpowiednie zaplecze, dzięki czemu spełniają najwyższe standardy. A to przekłada się na zadowolenie klientów i adekwatnie profity agentów.

   więcej
  • Moja firma

   2014.12.03

   Spada liczba upadłości firm

   - Ten rok powinien przynieść spadek liczby upadłości firm o ok. 50. Jednak w ramach tzw. "naturalnej selekcji" co roku w stan upadłości będzie stawianych 850-950 firm, co jednak nie oznacza, że zupełnie znikną one z rynku - prognozuje dr Paweł Antonowicz z Uniwersytetu Gdańskiego, który na zlecenie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) przygotował i opracował raport "Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce w I połowie 2014 roku".

   więcej
  • Moja firma

   2014.11.27

   Pewna przyszłość firmy z gwarancją de minimis

   Gwarancja de minimis to program rządowego wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w ramach którego firmy mogą uzyskać zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego i inwestycyjnego.

   więcej
  • Moja firma

   2014.10.27

   Atrakcyjna pożyczka MSP w ofercie PKO Banku Polskiego

   Maksymalnie pół miliona złotych z pięcioletnim okresem spłaty, minimalne wymogi dokumentowe, oraz decyzja kredytowa i przekazanie finansowania nawet w jeden dzień. PKO Bank Polski oferuje firmom nową, szybką Pożyczkę MSP.

   więcej
  • Moja firma

   2014.10.15

   Firma rodzinna z bogatym inwestorem prywatnym

   Firmy rodzinne w Europie w większości są gotowe do nowych inwestycji. Obecnie aż 58 proc. takich przedsiębiorstw poszukuje zewnętrznych źródeł finansowania. Jedną z możliwości, coraz częściej rozważanych przez właścicieli przedsiębiorstw rodzinnych nieposiadających wystarczających środków finansowych na rozwój, jest przyjęcie inwestora prywatnego, który zapewni nie tylko dopływ kapitału, ale także podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami.

   więcej
  Pokaż więcej