2016.07.20

Idziemy w stronę digitalizacji

Roczne rozliczenie podatkowe można wypełnić i złożyć przez internet. System eWUŚ (elektroniczny system weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców) działa i nie trzeba biegać co miesiąc po zaświadczenie do ZUS, żeby dostać się do lekarza. To początek drogi w budowaniu państwa cyfrowego z pożytkiem dla nas wszystkich.

digitalizacja, komputer, e-państwo, polska cyfrowaZaprojektowane przez Freepik

Jakie korzyści możemy mieć z tego, że nasze państwo stanie się „cyfrowe”? Przede wszystkim administracja może być znacznie mniej kosztowna. Po drugie obywatele, którzy coraz bardziej przekonują się do korzystania z cyfrowego świata, będą załatwiać swoje sprawy szybciej i wygodniej. Ministerstwo Finansów dla dużych firm wprowadza Jednolity Plik Kontrolny. To zupełnie nowy standard kontroli podatkowych. Fiskus może zażądać od podatnika, żeby ten przy użyciu oprogramowania przekazał księgi podatkowe lub dowody księgowe. Skróci to czas samej kontroli, ale także ujednolici sposób przygotowania danych przez podatników.

Równocześnie z digitalizacją administracji bardzo istotne jest zwiększenie udziału transakcji bezgotówkowych w obrocie pieniężnym.

Od przyszłego roku Ministerstwo Finansów planuje obniżyć ten limit transakcji gotówkowych z 15 tys. euro obecnie do 15 tys. zł, żeby eliminować gotówkę. Z analiz firmy doradczej EY wynika, że gdybyśmy bezgotówkowo płacili dwa razy więcej niż obecnie, to dochody z podatków wzrosłyby o 7 mld zł.

Banki poczyniły duże postępy w cyfryzacji. Przede wszystkim w powszechnej dostępności bankowości elektronicznej, identyfikacji i uwierzytelnianiu użytkownika. Można te doświadczenia i systemy wykorzystać w administracji publicznej. Przykładami współpracy banków i administracji są możliwość składania wniosków o świadczenie z programu „Rodzina 500 plus” i Platforma Usług Elektronicznych ZUS poprzez serwisy bankowości internetowej.

Przejście Polski od „papierowej” do „cyfrowej” jest częścią „Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. A bankom, które same stają się coraz bardziej cyfrowe, jest po drodze z elektronicznym państwem. Banki są nośnikami nowoczesnych technologii i rozwiązań finansowych ułatwiających codzienne życie milionom Polaków. Inicjują innowacyjne rozwiązania z myślą o tzw. cyfrowym obywatelu. Od lat prowadzą bliski elektroniczny kontakt z klientem i mają dużą wiedzę na temat jego specyfiki, rozwiązań czy zagrożeń. Swoją wiedzą mogą podzielić się z innymi sektorami gospodarki, jak choćby administracją publiczną, by wspierać rozwój digitalizacji.

Bankowiki wyjaśnia:

Trzeba jednak pamiętać, że szybko postępującym zmianom w dziedzinie rozwiązań technologicznych musi towarzyszyć modyfikacja nastawienia do usług cyfrowych. Poważne dziedziny życia przenoszą się do cyberprzestrzeni, a więc korzystający z nich powinni podejść do nich z rozsądkiem.

Jacek Ramotowski

  • CYFROWA EUROPA

    Agenda cyfrowa jest jednym z filarów strategii Europa 2020, która ustala cele wzrostu dla Unii Europejskiej do 2020 roku. Zakłada ona lepsze wykorzystanie potencjału nowych technologii i komunikacji, a jednym z kluczowych elementów jest szerszy dostęp do internetu. Okazuje się, że Polska na tle całej Unii Europejskiej wypada pod tym względem całkiem nieźle. Przede wszystkim w zasięgu internetu stacjonarnego jest w tym momencie aż 88 proc. Polaków, chociaż unijna średnia wynosi 97 proc. Ciekawie prezentują się także dane na temat dostępu do sieci nowej generacji NGA. W Polsce w jej zasięgu jest prawie połowa (49 proc.) gospodarstw domowych. Średnia w Unii to co prawda 61,8 proc., ale i tak to naprawdę dobry wynik. Jest on jeszcze lepszy, jeśli weźmiemy pod uwagę to, ilu internautów może pobierać dane z prędkością co najmniej 30 Mb/s, wymaganą między innymi do odbierania kanałów telewizyjnych w jakości HD. Nad Wisłą do takiego internetu ma dostęp aż 39 proc. gospodarstw domowych, co jest wynikiem zdecydowanie lepszym niż unijna średnia (21 proc.).

Czytaj także:

Boimy się korzystać z e-administracji

Biometria w bankowości