2015.08.21

Wratislavia pod włoskimi skrzydłami

Zbliżająca się 50. edycja festiwalu Wratislavia Cantans skłania nas do przyjrzenia się osobom aktualnie zarządzającym wrocławskim festiwalem. Szczególne miejsce zajmuje wśród nich dyrektor artystyczny, znany włoski artysta muzyk, Giovanni Antonini.

Giovanni Antonini

Antonini to nie tylko dyrygent, ale i utalentowany flecista, specjalizujący się w muzyce dawnej. Urodził się w Mediolanie i kształcił w tamtejszej Civica Scuola di Musica, a później w Centre de Musique Ancienne w Genewie. Ważna datą w jego karierze jest rok 1989, w którym założył zespół Il Giardino Armonico. Szybko zdobył on uznanie jako zespół wykonujący muzykę dawną na oryginalnych instrumentach, zgodnie ze szkołą tzw. wykonawstwa historycznego, a więc pieczołowicie kultywującą to, co dziś wiemy o dawnej, a w szczególności barokowej praktyce wykonawczej. Antonini – jako dyrygent i solista grający na flecie prostym i flecie traverso – występował wraz ze swoim zespołem na wszystkich ważnych scenach w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Australii, Japonii i Malezji.

Jako dyrygent gościnny był zapraszany przez czołowe orkiestry, takie jak Filharmonicy Berlińscy, Concertgebouw w Amsterdamie, Tonhalle w Zurichu, Mozarteum w Salzburgu i Gewandhaus w Lipsku.

Zajmował się również produkcjami operowymi, wśród których należałoby wymienić przede wszystkim "Wesele Figara" W.A. Mozarta i "Alcinę" G.F. Haendla w Teatro alla Scala w Mediolanie, a także "Juliusza Cezara" G.F. Haendla na festiwalu w Salzburgu (we współpracy ze znaną sopranistką Cecilią Bartoli) w 2012 roku. Z kilkoma z przygotowanych przezeń przedstawień mogli się zapoznać polscy słuchacze np. krakowskich festiwali Misteria Paschalia (2010) czy Opera Rara (2010 – Ottone in villa Antonia Vivaldiego).

Giovanni Antonini został dyrektorem artystycznym Wratislavii Cantans w roku 2013, obejmując schedę po niemniej znanym artyście, jakim jest Paul McCreesh (zaproszony do współpracy przez obecnego dyrektora festiwalu Andrzeja Kosendiaka w roku 2005). Kadencja obecnego dyrektora artystycznego upływa w przyszłym roku, a dwa główne zadania, które przed nim stanęły, to przygotowanie programu tegorocznej, jubileuszowej, 50-tej edycji Wratislavii Cantans i współpraca przy tworzeniu programu spektakularnego wydarzenia, jakim jest "Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016".

Antonini świetnie zdaje sobie sprawę z wagi tych wyzwań. W wywiadzie udzielonym portalowi www.wroclaw.pl w 2014 roku mówił: „Pracuję więc, aby przygotować program z dużym wyprzedzeniem, bo jestem przekonany, że zarówno Wratislavia Cantans, jak i Wrocław mogłyby się stać bardziej rozpoznawalne na arenie międzynarodowej. Jeśli stracimy okazję, jaka się przed nami rysuje w ciągu najbliższych dwóch lat, stracimy naprawdę wiele”.

Jubileuszowy program Wratislavii Cantans jest rzeczywiście imponujący. Edycja festiwalu zbiega się z istotnym dla miasta, ale też znaczącym dla kultury całego kraju wydarzeniem, jakim jest otwarcie nowego gmachu Narodowego Forum Muzyki – jednego z największych i najbardziej nowoczesnych kompleksów sal koncertowych w Europie. Antonini wiązał z tą siedzibą duże nadzieje, ubolewając nad niedostateczną akustyką zabytkowych, ale niekoniecznie dobrze się sprawdzających jako sale koncertowe wrocławskich kościołów, i planując przeniesienie bogatego brzmieniowo repertuaru wokalno-instrumentalnego do nowoczesnych, znakomicie skonstruowanych akustycznie sal NFM.

Włoski dyrektor jest też znawcą archiwaliów, a jego szczególne zainteresowanie wzbudziły zasoby Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego. Jak twierdził we wspomnianym wywiadzie, chciałby "pokazać publiczności, także tej z zagranicy, że Wrocław zawsze był miastem bogatej tradycji muzycznej, i uświadomić, jak wiele skarbów mamy tu, na miejscu. Są np. oryginalne partytury Monteverdiego, a nie wiem, ile mamy podobnych we Włoszech”. Owocem penetrowania zasobów biblioteki są dwa tegoroczne koncerty: "Melanconia" (9 września) i "Musica rediviva" (11 września), oba z podtytułem: "Muzyczne skarby Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu".

Funkcja Dyrektora Artystycznego Wratislavii Cantans to pierwsza tego rodzaju rola, odgrywana przez Antoniniego. Jeden z czołowych muzyków i dyrygentów o europejskim i światowym formacie podjął się jej w momencie ważnym i znaczącym dla obchodzącego jubileusz festiwalu i Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016. A marka artysty to – z jednej strony – potwierdzenie marki samej Wratislavii, z drugiej zaś – gwarancja utrzymania wysokiego poziomu tego najbardziej znanego w Europie polskiego wydarzenia muzycznego.

Partnerem strategicznym Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans jest PKO Bank Polski, patronujący również Narodowemu Forum Muzyki we Wrocławiu.

Iwona Ramotowska
dolce-tormeto.blogspot.com; dolcetormento.pl

Czytaj także:

Wratislavia iubilata

"Wędrująca" Wratislavia. 50. edycja Festiwalu nie tylko we Wrocławiu

Wratislawia Cantans ante portas!

Wratislavia pulcherrima!

loaderek.gifoverlay.png