2017.06.16

Karol Gajewski - bohater naszych czasów

W sobotę 10 czerwca 2017 r. podczas uroczystej gali, która miała miejsce w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania, odbyło się wręczenie Nagrody im. Macieja Frankiewicza. Tegoroczna edycja jest już piątą z kolei odsłoną organizowanego od 2013 r. konkursu, którego mecenasem jest Fundacja PKO Banku Polskiego.

Nagroda dla aktywnych

Nagroda im. Macieja Frankiewicza została ufundowana w celu wyróżnienia osób charakteryzujących się postawą patriotyczną, odwagą, konsekwencją w działaniu i uczciwością. Nagroda jest przyznawana osobom w wieku od 15 do 25 lat, które aktywnie działają w swoich lokalnych społecznościach, krzewią wśród rówieśników miłość do Ojczyzny, a także propagują tradycyjne wartości. Nominowani muszą odznaczać się również odwagą, niezłomnością, dojrzałością, życzliwością, pogodą ducha i chęcią pomocy innym. Swoją aktywną postawą mają udowadniać, że wszystko jest w zasięgu ręki, jeżeli tylko ma się na tyle odwagi, by ją wyciągnąć. – Nagroda im. Macieja Frankiewicza jest jedyną tego typu w regionie i jedną z niewielu w skali kraju – podkreśla Anna Kuleszewicz, studentka wschodoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, działaczka na rzecz krzewienia kultury białoruskiej w Polsce oraz współpracy z polską mniejszością zamieszkującą Białoruś, laureatka konkursu z 2014 roku. – Wciąż brak jest inicjatyw, które mogłyby dostrzec i „wyłowić” młodych, zdolnych, aktywnych, oddanych i zaangażowanych ludzi, docenić ich, nagrodzić, a także pokazać ich innym ludziom, jako inspiracje i wzory do naśladowania – dodaje Kuleszewicz.

  • „Swoją działalnością Frankiewicz wielokrotnie udowadniał, że nigdy nie należy się poddawać, a dzięki konsekwencji i wierze we własne możliwości niemożliwe staje się możliwe.”

Dziesięcioro nominowanych

W tegorocznej piątej edycji konkursu zgłoszenia napływały z całej Wielkopolski, a w gronie 10 nominowanych znaleźli się: Kryspin Dreher, Karol Grajewski, Martin Halasz, Zuzanna Klotzka, Mikołaj Koza, Daniel Kufel, Jakub Szaroleta, Łukasz Szudarski, Agata Śnioszek oraz Paweł Wolniewicz. Osoby wyróżnione w tym roku prezentowały szerokie spektrum działalności. Byli wśród nich organizatorzy wydarzeń wizualnych i teatralnych, instruktor harcerstwa, realizator filmów historycznych, szef grupy rekonstrukcyjnej „Warta”, wolontariusze, twórca portali internetowych, a także ochotnik straży pożarnej.

Gratulujemy zwycięzcy!

Laureatem piątej edycji Nagrody im. Macieja Frankiewicza został Karol Gajewski – strażak ochotnik OSP Wronki oraz redaktor naczelny portalu MojeWronki. Był nominowany do nagrody już w zeszłym roku, jednak to właśnie teraz otrzymał statuetkę, dyplom oraz nagrodę pieniężną wysokości 5 tysięcy złotych ufundowane przez Fundację PKO Banku Polskiego. Gratulujemy zwycięzcy i dziękujemy za inspirowanie innych do aktywnego działania!

Edyta Maciejewska

  • Ewa Nagel, studentka zarządzania poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, koordynatorka Spotkania Lednickiego, na które przybywa młodzież katolicka z Polski i z zagranicy, laureatka konkursu Nagrody im. Macieja Frankiewicza z 2016 r.

    "Nagroda była dla mnie wielkim zaskoczeniem, a jednocześnie docenieniem przez kogoś zupełnie z zewnątrz tego, co robię od lat z wielką radością i satysfakcją, niczego nie oczekując w zamian. Uważam, że Nagroda im. Frankiewicza jest potrzebna, ponieważ poprzez sylwetki osób nominowanych i laureatów pokazuje nowe oblicze patriotyzmu, a także szeroką gamę możliwości działalności społecznej. Jest ona także uhonorowaniem tych, którzy działają z potrzeby serca, miłości do drugiego człowieka i Ojczyzny. "

  • Być jak Maciej Frankiewicz

    Maciej Frankiewicz, którego imię nosi nagroda, był założycielem i przewodniczącym Solidarności Walczącej w Poznaniu. Swoją działalność antykomunistyczną rozpoczął już na studiach, biorąc udział w licznych akcjach skierowanych przeciwko władzy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Prowadził doskonale zaplanowaną strukturę podziemia, której członkowie organizowali liczne manifestacje, akcje ulotkowe i wywieszania symboli narodowych oraz realizowali szeroko zakrojoną działalność wydawniczą i informacyjną. Od lat 90. był blisko związany z samorządem poznańskim, a od 1998 r. pełnił funkcję wiceprezydenta miasta Poznania. Jako wielki miłośnik sportu starał się przekazać pasję do kultury fizycznej pozostałym poznaniakom. To właśnie z jego inicjatywy Poznań wybrano na jedno z miast gospodarzy EURO 2012, a współtworzony przez niego największy w Polsce Poznań Maraton od 2009 r. nosi jego imię. Swoją działalnością Frankiewicz wielokrotnie udowadniał, że nigdy nie należy się poddawać, a dzięki konsekwencji i wierze we własne możliwości – niemożliwe staje się możliwe.

Czytaj także:

Od Solidarności do organizacji Walczącej

Medialna walka Solidarności Walczącej