2015.07.01

PKO Bank Polski mecenasem naukowym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

PKO Bank Polski rozszerza współpracę z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Od października br. na kierunku ekonomii uczelnia otwiera specjalizację bankowość, którą PKO Bank Polski objął patronatem.


Od prawej: 1. prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski - Rektor UKW 2. Lucyna Kopińska - Dyrektor Regionu 3. Artur Miernik - Dyrektor Pionu Zarządzania Personelem 4. dr hab. Anna Koziczak, prof. nadzw. Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych 5. dr. Alicja Jagielska- Burduk, Pracownia Prawa Ochrony Dziedzictwa Kulturowego 6. Dariusz Furmanek - Dyrektor Sprzedaży ROD Bydgoszcz 7. Agnieszka Jarzembska - partner biznesowy , Biuro Partnerów Biznesowych Sieci 8. dr hab. Sławomir Kamosiński, prof. nadzw. Dyrektor Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania

Umowa została podpisana 1 lipca 2015 r. W spotkaniu wzięli udział JM Rektor prof. Janusz Ostoja-Zagórski, prof. dr hab. Anna Koziczak i prof. Sławomir Kamosiński oraz Lucyna Kopińska, dyrektor regionu bankowości detalicznej w Bydgoszczy i Artur Miernik, dyrektor Pionu Zarządzania Personelem w PKO Banku Polskim.

Współpraca z Bankiem jako potencjalnym pracodawcą dla naszych studentów, a nade wszystko patronem specjalności przyczyni się do kształtowania nowego profilu absolwenta ekonomii. Dzięki temu, nie tracąc walorów akademickiego studiowania będzie on świadomy znaczenia zjawisk społecznych i ekonomicznych i ich wpływu na funkcjonowanie rynku usług finansowych - mówi prof. Janusz Ostoja-Zagórski.

Współpraca obejmie tworzenie programów kształcenia oraz bezpośredni kontakt studentów z pracownikami Banku podczas warsztatów i zajęć dydaktycznych. W trakcie trzyletniego cyklu studiów licencjackich, studenci zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk ekonomicznych. Studenci otrzymają również możliwość odbywania płatnych praktyk w placówkach Banku.

Wspólnie z uczelniami regionu bydgoskiego prowadzimy wiele inicjatyw z zakresu edukacji, sportu i kultury. Od kilku lat jesteśmy mecenasem Bydgoskiego Festiwalu Nauki organizowanego przez największą bydgoską uczelnię Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Kolejnym krokiem jest utworzenie kierunku studiów ekonomicznych o specjalności bankowej pod patronatem PKO Banku Polskiego. Jego celem jest przygotowywanie studentów do życia zawodowego już na poziomie edukacji akademickiej – dodaje Lucyna Kopińska.

W przyszłości współpraca Banku z Uczelnią obejmie także inne projekty akademickie umacniające relacje pomiędzy szkolnictwem wyższym a sektorem bankowym.

PKO Bank Polski od lat angażuje się w działania w środowisku akademickim. Jest partnerem lub współorganizatorem licznych przedsięwzięć skierowanych do środowisk akademickich. Realizuje programy stażowe i praktyki dla studentów. Angażuje się m.in. w takie projekty jak „Akademia Liderów Rynku Kapitałowego” oraz „Grasz o staż”. W ubiegłym roku zorganizował z programu płatnych staży i praktyk skorzystało prawie 600 młodych ludzi, a najlepszym z nich umożliwił dalszą kontynuację kariery w Banku. PKO Bank Polski jest instytucją otwartą na osoby młode, zdolne i ambitne. Włącza się w projekty inicjowane przez uczelnie i organizacje studenckie. Wspiera inicjatywy promujące naukę, popularyzujące zdobywanie wiedzy i pobudzanie kreatywności. Od kilku lat jest partnerem Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym i sponsorem stypendiów dla najlepszych jej uczestników.

Uniwersytet w Bydgoszczy: Bankowość - nowa specjalizacja na kierunku ekonomia.

Magdalena Kopcińska
PKO Bank Polski

loaderek.gifoverlay.png