2018.07.11

PKO Bank Polski w raporcie Dobrych praktyk

Ponad 280 tys. klientów Banku korzysta z Profilu Zaufanego, tysiące firm korzystają z Platformy Wsparcia Eksportu oraz cyklu spotkań Dzień dobry Biznes. Do tego zaangażowanie w inicjatywy wspierania innowacyjnych start-upów w ramach projektu MIT Enterprise Forum Poland. To wybrane projekty PKO Banku Polskiego uznane za dobre praktyki w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Uznanie zyskało również zaangażowanie społeczne Banku i jego pracowników: PKO Bieg Charytatywny czy Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa.

Polska cyfrowa

Jednym z kluczowych wyzwań stojących przed Polakami jest cyfryzacja. PKO Bank Polski jako pierwszy umożliwił swoim klientom korzystającym z bankowości elektronicznej złożenie wniosku w programie Rodzina 500+. Za tym przykładem poszedł cały sektor bankowy, a Polacy mogli przekonać się, że wystarczy kilka kliknięć, aby ominąć niepotrzebną biurokrację, która towarzyszy nam na co dzień w wielu urzędach. Rozumiejąc potrzebę edukacji i modernizacji kraju, Bank wspiera również rządowy projekt „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Tu znów jako pierwszy umożliwił klientom korzystającym z bankowości elektronicznej założenie Profilu Zaufanego, czy rejestrację firmy w CEIDG. Nowością jest możliwość składania wniosku o „Dobry start”.

Wsparcie biznesu

Na portalu www.bankomania.pkobp.pl. publikowane są materiały edukacyjne dotyczące produktów i usług , a swoimi doświadczeniami w prowadzeniu firm dzielą się klienci.  Z kolei Platforma Wsparcia Eksportu to jedna z najbogatszych baz danych o światowych rynkach. Dzięki tej darmowej wiedzy każdy przedsiębiorca może szybko zdobyć potrzebne dane na temat kontrahentów albo nowych rynków. Bank prowadzi też swój serwis Centrum Analiz. Z kolei w ramach projektu Dzień dobry biznes prowadzone są edukacyjne spotkania dla przedsiębiorców.

Wspieranie talentów

Priorytetem dla Banku jest także wspieranie utalentowanej młodzieży i pomaganie przedsiębiorcom na starcie. W procesie akceleracji start-upy mogą korzystać z zaplecza mentorskiego oraz cyklów warsztatów i szkoleń, pomocnych w tworzeniu lub weryfikacji modelu biznesowego. Najlepsi mogą też liczyć na komercjalizację opracowanych rozwiązań. Wielkim atutem jest współpraca z MassChallenge, MIT Enterprise Forum Poland.

W ramach programu Praktykanci i stażyści w 2017 r. PKO Bank Polski był mecenasem naukowym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przedstawiciele banku na Politechnice Wrocławskiej prowadzili wykłady „Sektor bankowy w Polsce”, a we współpracy z Uniwersytetem Śląskim realizują również projekt „Ekonomia na bank”. Średnio w ciągu roku o staż ubiega się około 700 kandydatów.

Pomaganie z każdym krokiem

Doskonałym przykładem dobrych praktyk jest pomaganie poprzez różne inicjatywy sportowe. W 2017 r. po raz trzeci odbył się PKO Bieg Charytatywny na stadionach lekkoatletycznych 12 miast w Polsce (kolejną jego edycję zaplanowano na 15 września 2018 r.). Jedno okrążenie przeliczano na obiad dla potrzebujących dzieci. Każdego roku Fundacja przekazuje ok. 650 tys. zł na ten cel. W zeszłym roku zawodnicy pokonali łącznie 30 917 okrążeń, co dało ponad 12 tys. km. W tym roku na 4 PKO Bieg Charytatywny zapraszamy 15 września br. Będziemy rywalizować i pomagać na 12 stadionach lekkoatletycznych w całej Polsce – w Bydgoszczy, Gdańsku, Kaliszu, Koszalinie, Krakowie, Kutnie, Lidzbarku Warmińskim, Lublinie, Łomży, Rudzie Śląskiej, Warszawie oraz Wrocławiu. Okrążenia uczestników przeliczone zostaną na posiłki dla najbardziej potrzebujących dzieci. Zapisy startują 28 sierpnia.

Po kropelce

Od 9 lat PKO Bank Polski aktywnie angażuje się w akcje krwiodawstwa w ramach „Bankowej akcji honorowego krwiodawstwa”. W 2017 r. BAHK odwiedziła 16 miast. W sumie od początku akcji od 2009 roku wzięło w niej udział 14 tys. osób i zebrano 6,6 tys. litrów krwi.

Kulturalne pomaganie

Kluczowa dla rozwoju społeczeństwa jest kultura, dlatego PKO Bank Polski wspiera rozwój plastyków i promuje polską sztukę najnowszą. Jednym z takich przykładów jest organizowanie plenerów dla studentów pracowni wyższych szkół artystycznych oraz wystaw poplenerowych w ramach inicjatywy Bank przyjazny młodym artystom.

Wsparcie pracowników

Grupa PKO Banku Polskiego jest jednym z największych pracodawców w Polsce, odpowiedzialnym za rozwój zawodowy ponad 29 tys. osób. Realizuje wiele inicjatyw sprzyjających pracownikom i ich rozwojowi. Ważnym elementem jest program wolontariatu pracowniczego. Chętni pracownicy mogą zaangażować się w projekty charytatywne. Poprzez specjalną stronę internetową mają szansę zgłosić projekt lub chęć udziału w którejś z realizowanych już inicjatyw.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki.” to największy krajowy przegląd działań biznesu społecznie odpowiedzialnego w danym roku. Na blisko 200 stronach publikacji znalazły się opisy 1190 dobrych praktyk.

 

Mateusz Patyczkowski

Czytaj także:

Pomaganie to gra zespołowa

Stażyści na start! Ruszyła kolejna edycja Akademii stażowej w PKO Banku Polskim

Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa - 3 lipca zapraszamy do Słupska!