2018.07.11

Pomaganie to gra zespołowa

W PKO Banku Polskim jest wielu aktywnych wolontariuszy. Włączają się, a często sami inicjują akcje charytatywne. Każdy pracownik może zgłosić lokalny lub indywidualny projekt społeczny. W realizacji pomocy potrzebującym pracowników wspiera bankowa Fundacja. Wolontariat pracowników Banku został uznany za dobrą praktykę, w raporcie ogólnopolskim raporcie przygotowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W PKO Banku Polskim działa program wolontariatu pracowniczego wspierający organizacyjnie, logistycznie i finansowo działania pracowników. W jego ramach pracownicy angażują się w projekty charytatywne. Poprzez specjalną stronę internetową mogą zgłosić projekt lub chęć udziału w którejś z realizowanych już inicjatyw Fundacji PKO Banku Polskiego. Mogą to być projekty m.in. z obszaru kultury, ekologii, sportu, edukacji, zdrowia.

Pomoc Bohaterom!

Jeden pomysł, jedno hasło i tyle dobra. Tak było w przypadku projektu „PKO Bohaterom”. Bankowi wolontariusze postanowili pomóc uczestnikom Powstania Warszawskiego. Pracownicy warszawskich oddziałów Banku wraz ze swoimi rodzinami, zorganizowali remont mieszkania pani Zofii Brączek, sanitariuszki z Powstania Warszawskiego o pseudonimie „Renia”. Zorganizowali też pomoc dla pana Janusza Walędzika, pseudonim „Czarny”, uczestnika Powstania Warszawskiego,  któremu przy wsparciu bankowej Fundacji wyremontowali mieszkanie. Ponadto przygotowali, a następnie rozwieźli do domów bohaterów Powstania Warszawskiego, paczki z artykułami spożywczymi.

PomagaMY

Siła zespołu PKO Banku Polskiego pokazuje, że takie pomaganie jest skuteczne.

Bankowi wolontariusze włączają się w akcję „Podaruj swój czas seniorowi”. Pracownicy są zachęceni do tworzenia grup bankowych wolontariuszy, których zadaniem jest aktywne spędzanie czasu z seniorami (mieszkańcami domów opieki).  Pracownicy Banku również materialnie pomagają dzieciom i młodzieży z palcówek opiekuńczo-wychowawczych (m.in. „Paczka dla nastolatka” i „Daj pisaka dla dzieciaka”). Biorą też udział w Szlachetnej Paczce.

Wolontariusze aktywnie biorą udział w akcjach charytatywnych od lat adresowanych do ogółu społeczeństwa, takich jak Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa, Integracyjne Spotkania Mikołajkowe, charytatywne akcje biegowe „Biegnę dla…” czy PKO Bieg Charytatywny.

Mateusz Patyczkowski

Czytaj także:

PKO Bank Polski w raporcie Dobrych praktyk

Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa 2018 – ruszamy już 6 czerwca!

Nie czekamy – pomagamy Powstańcom Warszawskim