Abolicja podatkowa

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Abolicja podatkowa to darowanie części lub całości niezapłaconych w przeszłości podatków lub opodatkowania zatajonych dochodów. Najczęściej warunkiem zastosowania abolicji jest wpłacenie części podatków lub ujawnienie dochodów. Wprowadzana jest głównie po to, żeby korzystający z abolicji, najczęściej przedsiębiorcy, „wyszli” z szarej strefy i w zamian za to, że nie będą ścigani za przeszłe przewinienia, wrócili do legalnego obrotu gospodarczego i płacili już regularnie podatki. To zwiększa całą podstawę opodatkowania w gospodarce, a więc także potencjał wpływów do budżetu.

Pomysł abolicji podatkowej pojawiał się w ostatnich latach kilkukrotnie, ale w 2002 roku Trybunał Konstytucyjny zakwestionował uchwaloną już ustawę. W 2013 roku weszła w życie ustawa umożliwiająca darowanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy niezapłaconych w latach 1999-2009 przez osoby prowadzące działalność gospodarczą.


loaderek.gifoverlay.png