Akcje

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Akcje to – w uproszczeniu – części, na które podzielony jest kapitał spółki akcyjnej. Ich posiadacz, czyli akcjonariusz, jest właścicielem części takiej spółki. Na przykład, jeśli cały kapitał spółki dzieli się na 1000 akcji, posiadacz 200 z nich jest właścicielem 1/5 firmy (czyli 20 proc. spółki). Akcje dają mu prawo do udziału w zyskach (czyli prawo do dywidendy), w podziale majątku oraz w głosowaniu na walnych zgromadzeniach. Walne zgromadzenie akcjonariuszy to zebranie właścicieli spółki i jej najwyższa władza.

Akcje nazywa się też „papierami”, bo dawniej miały formę dokumentu sporządzonego na papierze. Obecnie wszystkie akcje, którymi handluje się na giełdach, są zdematerializowane, to znaczy każda z nich ma postać zapisu elektronicznego.


loaderek.gifoverlay.png