Akt notarialny

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Akt notarialny to najważniejszy dokument przy zakupie domu lub mieszkania. Jest on dokumentem urzędowym, który potwierdza wykonanie pewnej czynności. Sporządza go notariusz, który potwierdza prawdziwość i zgodność z prawem jego treści, a na zakończenie procedury odczytuje akt zainteresowanym stronom.

Akt notarialny zostaje spisany jeżeli wymaga tego prawo, bądź gdy tak zdecydują sami zainteresowani. Niektóre umowy muszą mieć formę aktu notarialnego, jak na przykład umowa sprzedaży nieruchomości, podział spadku, w skład którego wchodzi nieruchomość albo też umowa założenia spółki.

Akt notarialny powinien być sporządzony po polsku według szczegółowych przepisów precyzujących, jaka ma być jego zawartość. Za granicą akt notarialny może sporządzić polski konsul.


Tagi hasła:

loaderek.gifoverlay.png