Akt powołania

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Akt powołania dotyczy członków zarządu spółki. Powoływani są oni (i odwoływani) przez wspólników. Za prace w zarządzie pobierają wynagrodzenie z tytułu powołania. Może to być jedyna umowa pomiędzy spółką a osobą zarządzającą, ale równocześnie spółka może zawrzeć z członkiem zarządu umowę o pracę.

Spółka może też zatrudnić osobę zarządzającą nią na podstawie kontraktu menedżerskiego lub umowy o zakazie konkurencji. W przypadku umowy o pracę wynagrodzenie podlega oskładkowaniu na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W przypadku umów, gdy jedna część zawarta jest na podstawie umowy o pracę, a inna na przykład wynika z aktu powołania, składkom podlega jedynie ta część wynagrodzenia, która wypłacana jest w związku z umową o pracę.


loaderek.gifoverlay.png