Aktywa

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Aktywa to majątek firmy (również banku), dzięki któremu może prowadzić działalność gospodarczą, i na którym zarabia. Wartość tego majątku można zawsze wycenić. Aktywa dzieli się na trwałe i obrotowe. Trwałe to na przykład budynki, hale produkcyjne, maszyny. Obrotowe to zapasy, materiały służące do produkcji i niesprzedane produkty, a także gotówka. Aktywami banku są między innymi kredyty. Kredyt, którego bank nam udzielił, jest dla niego aktywem (zarabia na odsetkach i prowizjach), ale dla nas to pasywo, czyli zobowiązanie. I odwrotnie – nasze aktywa, czyli oszczędności, depozyty, lokaty są pasywami banku. W banku aktywa i pasywa muszą się zgadzać, co do grosza. W przeciwnym razie księgowy może iść do więzienia.


Tagi hasła:

loaderek.gifoverlay.png