Bank Centralny

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Bank centralny jest odpowiedzialny za emisję pieniądza, dbanie o wartość waluty, stabilność cen i zarządzanie rezerwami państwa. W niektórych krajach zakres zadań banku centralnego jest szerszy, ale choć jest instytucją państwową, na ogół panuje zgoda co do tego, że powinien być niezależny od rządu i bieżącej polityki. Bank centralny jest też bankierem wszystkich banków: przyjmuje od nich depozyty, gdy mają nadmiar gotówki (czyli płynności) i udziela im kredytów (gdy gotówki potrzebują).

Po wybuchu kryzysu ogromnie wzrosła rola i znaczenie banków centralnych. Kiedy upadł amerykański bank Lehman Brothers w 2008 roku, inne banki przestały sobie nawzajem pożyczać pieniądze. Musiały ich im dostarczać banki centralne na niespotykaną nigdy wcześniej skalę. W przeciwnym wypadku kolejne banki by upadały, a z tego powodu następne i w ten sposób na całym świecie nastąpiłby wielki krach. Dlatego bank centralny nazywany jest „pożyczkodawcą ostatniej instancji”. Bank centralny zajmuje się też zarządzaniem rezerwami walutowymi. Lokuje je w podstawowych walutach rezerwowych, dzięki czemu osiąga zyski.

W Polsce bankiem centralnym jest Narodowy Bank Polski.


Tagi hasła:

loaderek.gifoverlay.png