Bank spółdzielczy

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Bankowość spółdzielcza powstała z idei wzajemnej pomocy. Rozwinęła się w XIX wieku w środowiskach ludzi ubogich, rolników, rzemieślników, drobnych kupców, a wielki wkład w rozwój takich instytucji, zwanych kasami, miał niemiecki działacz społeczny Fryderyk Wilhelm Raiffeisen. Bankowość spółdzielcza była więc dla tych ludzi, którzy musieli „zbierać grosz do grosza” i „odkładać na czarną godzinę”. Bank spółdzielczy jest jednocześnie bankiem i spółdzielnią, a to oznacza, że właścicielami banku są członkowie spółdzielni, a najważniejsze decyzje podejmuje ich walne zgromadzenie. Udziałowcy dzielą między sobą ewentualne zyski banku. Większość banków spółdzielczych w Polsce zrzeszona jest w dwóch zrzeszeniach Banku Polskiej Spółdzielczości i Spółdzielczej Grupie Bankowej. Nowe, pokryzysowe regulacje prawne zmuszą banki spółdzielcze do wzmocnienia wzajemnych związków dla ich bezpieczeństwa.


loaderek.gifoverlay.png