Bank

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Słowo bank wywodzi się z języka włoskiego i pochodzi od słowa banco, co znaczy ławka. W średniowieczu włoscy kupcy podróżujący statkami na Wschód po pieprz i jedwabie powierzali bankierom złote monety i kosztowności w obawie przez napaścią piratów.

Bankierzy na wystawianych na ulicach ławkach przeliczali powierzony im majątek, sprawdzali czy złoto jest prawdziwe – i księgowali. A potem na żądanie kupca – wypłacali równowartość. Najstarszym działającym do dziś bankiem jest Banca Monte dei Paschi di Siena, założony w 1472 roku, niestety mający duże kłopoty po ostatnim kryzysie. Dziś banku nie może założyć każdy. Działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów reguluje bardzo ściśle Prawo bankowe. Na działalność bankową trzeba mieć licencję, a do jej uzyskania spełnić bardzo wiele warunków. Ponieważ banki to instytucje zaufania publicznego, działają pod bardzo ścisłym nadzorem, który sprawdza, czy mają odpowiednie kapitały, spełniają normy bezpieczeństwa i dobrze zarządzają ryzykiem udzielając kredytów. Banki od innych instytucji finansowych odróżnia także to, że w całej Unii Europejskiej, jak też w wielu innych krajach, depozyty do 100 tys. euro są objęte gwarancjami publicznymi, a więc właściciele na pewno odzyskają pieniądze nawet gdyby bank upadł. Za nadzór nad bankami w Polsce odpowiada Komisja Nadzoru Bankowego (KNF), a za gwarancje depozytów Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).


Tagi hasła:

loaderek.gifoverlay.png