Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) to instytucja publiczna powołana w 1994 roku po to, żeby gwarantować zgromadzone w bankach depozyty obywateli. Od 2009 roku BFG gwarantuje – podobnie jak jest to w całej Unii Europejskiej – depozyty w bankach w wysokości do 100 tys. euro, a od 2013 roku także depozyty w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo Kredytowych (SKOK).

Gdy bank albo SKOK upada, BFG wypłaca depozyty do wysokości gwarancji publicznych lub wspiera instytucję, która gotowa jest przejąć tę zagrożoną upadłością. Robi to z corocznych składek, jakie wpłacają banki na rzecz bezpieczeństwa systemu finansowego i gwarancji depozytów.

Kryzys, a potem trwająca rekonstrukcja globalnej sieci bezpieczeństwa finansowego, spowodowały, że BFG będzie również odpowiedzialny za prowadzenie upadłości banków lub SKOK-ów zgodnie z nowymi zasadami prawnymi obowiązującymi już na świecie i w UE. Chodzi w nich o to, żeby kosztami upadłości banków nie obciążać społeczeństwa, ale właścicieli instytucji finansowych.


loaderek.gifoverlay.png