Barter

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Barter to umowa handlowa pozwalająca na wymianę towaru za towar, bez regulowania płatności. Firmy zawierające umowę barterową ustalają pomiędzy sobą przybliżone ceny towarów lub usług a potem te towary lub usługi wymieniają nie płacąc za nie. Obie strony transakcji są jednocześnie sprzedawcą i kupującym, a więc wierzycielem i dłużnikiem. Firmy zawierając umowę barterową określają przedmiot wymiany, termin dostawy oraz zasady rozliczenia sald.

Na początku lat 90. Zeszłego stulecia po upadku bloku państw socjalistycznych i rozpoczęciu przez nie transformacji, waluty ich (w tym także polski złoty), były niewymienialne wobec czego handel barterowy zyskał dużą popularność. Przez wiele lat obowiązywał w rozliczeniach miedzy Polska a Rosją. Surowce z Rosji (gaz i ropa) były wymieniane na polską żywność. Barter jest najstarszą formą wymiany handlowej.