Blokada środków na rachunku

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Blokada środków na rachunku bankowym to jeden ze sposobów na zabezpieczenie kredytu. Składamy w banku dyspozycję blokady określonej kwoty pieniędzy na naszym rachunku, będącą zabezpieczeniem tego kredytu, zgadzając się przy tym, żeby bank „zabrał” z niego zablokowaną kwotę, jeśli kredytu nie spłacimy.

Od strony technicznej wygląda to tak, że często banki przeksięgowują zablokowane pieniądze na rachunek przejściowy. Zablokować pieniądze można na każdym rodzaju rachunku: oszczędnościowo-rozliczeniowym, oszczędnościowym, związanym z działalnością gospodarczą lub rachunku lokaty terminowej. Bank przechowuje zablokowane pieniądze na dotychczasowych warunkach, są one oprocentowane, ale wypłacać ich ani w żaden sposób nimi dysponować nie możemy do czasu, aż spłacimy kredyt.

Zwykle blokada środków jako zabezpieczenie kredytu używana jest przez firmy, z reguły w przypadku stosunkowo niskich kredytów.


loaderek.gifoverlay.png