Cel inflacyjny

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Cel inflacyjny to roczny wzrost cen konsumpcyjnych, który powinien pomagać gospodarce stabilnie się rozwijać. Taki jest cel prowadzonej przez banki centralne polityki pieniężnej (monetarnej).

Cel inflacyjny ustalają banki centralne lub specjalnie powołane do tego komitety albo organy tych banków. W Polsce jest to Rada Polityki Pieniężnej. Cel inflacyjny wynosi u nas 2,5 proc. rocznego wzrostu cen z możliwością wahań o jeden punkt procentowy w dół albo w górę. W strefie euro ustalony przez Europejski Bank Centralny cel to inflacja „w pobliżu” 2 proc.

Można zapytać – po co nam cel inflacyjny w wysokości 2,5 proc., skoro mamy deflację? To prawda. Tylko, że gospodarki są ze sobą powiązane, a naszą deflację „importujemy” ze strefy euro, w której kryzys wcale się jeszcze nie skończył. Bankom centralnym rzadko udaje się utrzymać wzrost cen w pobliżu celu, ale gdyby nie ich starania, wzrosty i spadki cen mogłyby być bardzo szokujące. A to szkodziłoby całej gospodarce i nam wszystkim.


loaderek.gifoverlay.png