Cesja wierzytelności

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Cesja wierzytelności (czyli ich przelew) polega na przekazaniu prawa do tego, co nam się należy od dłużnika, innej osobie. Prawo, a ściślej Kodeks cywilny, zezwala na to, żeby wierzyciel przekazał komuś innemu prawa do wierzytelności. I właśnie takie przekazanie wierzytelności nazywamy cesją.

Dokonanie takiej cesji jest sprawą wierzyciela i tego, kto chce od niego wierzytelności kupić. Może się to odbyć bez jakiejkolwiek wiedzy dłużnika. Może się więc okazać, że po pieniądze za niezapłaconą fakturę lub rachunek za telefon, gaz, energię elektryczną zgłasza się ktoś inny niż ten, z kim podpisaliśmy umowę. Tak samo może być z żądaniem zapłaty kolejnej raty kredytu lub pożyczki przez kogoś, kto nigdy niczego nam nie pożyczał.

Powstaje pytanie, czy faktycznie może żądać od nas pieniędzy, czy nie jest po prostu oszustem. Prawo mówi tu jednoznacznie – dopóki nasz wierzyciel nie zawiadomi nas, a musi zawiadomić pisemnie, że dokonał cesji naszego długu, tylko jemu dług powinniśmy spłacać. Dopiero od momentu, kiedy nas o nowym wierzycielu poinformuje, mamy obowiązek spłacać dług temu, kto go kupił.


loaderek.gifoverlay.png