Cesja

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Cesja oznacza przekazanie praw. W wyniku cesji można przekazać najróżniejsze prawa, na przykład prawo do odszkodowania wynikające z ubezpieczenia nieruchomości wówczas, gdy ta obciążona jest hipoteką z powodu zaciągnięcia kredytu.

Osoba, która dokonuje cesji jest nazywana cedentem, a osoba na którą przechodzą prawa – cesjonariuszem. Na podstawie umowy cesji można przenieść na przykład prawa do wierzytelności. W tym wypadku osoba, na którą zostały przeniesione te prawa, automatycznie nabywa również prawo do odsetek i zabezpieczeń, ale również ponosi ryzyko związane z niewypłacalnością dłużnika. Od umowy cesji płaci się podatek od czynności cywilnoprawnych. Cesja wierzytelności może być dokonana bez zgody i wiedzy dłużnika, powinien on być jednak powiadomiony przez cedenta lub cesjonariusza o dokonaniu cesji.


Tagi hasła:

loaderek.gifoverlay.png