Consumer Confidence Index (CCI)

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Consumer Confidence Index to indeks zaufania konsumentów, ważny wskaźnik mierzący to, czy konsumenci, czyli my wszyscy, z większym optymizmem patrzymy na gospodarkę. I wskutek tego jesteśmy bardziej skłonni do zakupów, czy też przeważa pesymizm, który zazwyczaj zakupom nie sprzyja.

W Polsce wskaźnik ufności konsumenckiej (bieżący i przyszły) bada i ogłasza co miesiąc Główny Urząd Statystyczny. W USA Consumer Confidence Index publikuje niezależna organizacja non profit The Conference Board, która specjalizuje się w badaniach nastrojów konsumentów. Indeks ufności konsumentów mierzony jest na podstawie badań opinii pięciu tysięcy gospodarstw domowych w całym kraju raz w miesiącu. W ankiecie bierze się pod uwagę warunki gospodarcze, liczbę dostępnych miejsc pracy na rynku oraz średni dochód przypadający na każde gospodarstwo domowe.

Amerykański CCI jest jednym z najważniejszych wskaźników makroekonomicznych, którym kierują się w swoich działaniach wielkie korporacje, w tym także banki, gdyż od nastrojów konsumentów na tym wielkim rynku w dużym stopniu zależy koniunktura w światowej gospodarce.


loaderek.gifoverlay.png