Consumer Price Index (CPI)

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Consumer Price Index (CPI) to miara inflacji, czyli zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych. CPI oblicza się na podstawie tzw. statystycznego koszyka zakupów, czyli notowanych co miesiąc zmian cen towarów i usług należących do tego koszyka. Skład koszyka odpowiada statystycznym potrzebom i preferencjom konsumentów w danym kraju. Analizuje się, ile i jakie produkty kupuje przeciętne gospodarstwo domowe oraz jaki jest ich udział w jego łącznych wydatkach i w ten sposób ustala się koszyk, a następnie ankieterzy sprawdzają zmiany cen towarów i usług.

W Polsce badaniem indeksu CPI zajmuje się Główny Urząd Statystyczny (GUS). Indeks CPI jest nazywany „wskaźnikiem zmian kosztów utrzymania”. Banki centralne przy decydowaniu o wysokości stóp procentowych jako jedną z najważniejszych przesłanek biorą pod uwagę indeks CPI, czyli wysokość inflacji.


loaderek.gifoverlay.png