Credit scoring

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Credit scoring jest metodą oceny ryzyka kredytowego klienta dokonywaną przez bank. Metoda ta polega na tym, że ryzyko kredytowe przedstawiane jest w postaci punktowej, przy czym: im więcej punktów otrzymuje kredytobiorca, tym większa jest jego wiarygodność i gwarancja wypłacalności. Bank zadaje klientowi pytania według pewnego wzoru – modelu scoringowego – i odpowiedzi klienta odpowiednio punktuje. Wiarygodność kredytowa konkretnego kredytobiorcy porównywana jest z profilami innych kredytobiorców, którzy uzyskali pozytywną decyzję kredytową. Jeśli starający się o kredyt ma podobny profil do kredytobiorcy, który już otrzymał kredyt i spłaca go terminowo, tym większą ocenę punktową otrzyma.

Analiza scoringowa bierze pod uwagę: zawód, wykształcenie, status mieszkaniowy, dzielnicę, w jakiej zamieszkuje osoba ubiegająca się o kredyt, wysokość miesięcznych dochodów, okres zatrudnienia u obecnych i poprzednich pracodawców, posiadanie telefonu, stan cywilny, liczbę osób będących na utrzymaniu kredytobiorcy, posiadanie rachunków bankowych.


loaderek.gifoverlay.png