Dochód roczny

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Dochód roczny jest pojęciem ważnym ze względów podatkowych. To suma wszystkich dochodów uzyskanych w roku podatkowym. Wylicza się go odejmując od wszystkich przychodów koszty ich uzyskania. W przypadku firm reguły są takie, że podczas obliczania rocznego dochodu trzeba pomniejszać poszczególne przychody o związane z nimi konkretne koszty. Dochód roczny wykazuje się w zeznaniu podatkowym. Aby ułatwić obliczanie go, powstało wiele programów i aplikacji komputerowych. Na podstawie rocznego dochodu można ocenić sytuację materialną osoby, czy stan finansowy przedsiębiorstwa. Dlatego banki często żądają zeznania podatkowego, podejmując decyzje o przyznaniu kredytu.


Tagi hasła:

loaderek.gifoverlay.png