Dywersyfikacja portfela

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Dywersyfikacja portfela polega na dzieleniu kwoty inwestycji na części, z których każda inwestowana jest w inny sposób. Stare przysłowie mówi – nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka. Inne – nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę. Na tym właśnie w najprostszych słowach polega dywersyfikacja portfela.

Dzięki dywersyfikacji portfela, czyli inwestowaniu w różne aktywa, a więc kupowaniu akcji firm z różnych branż, akcji i obligacji albo na przykład obligacji z różnych krajów i w różnych walutach, zmniejszamy ryzyko wiążące się z inwestycjami. Pytanie, co zrobić, gdy mamy ograniczone środki. Odpowiedzią na to są fundusze inwestycyjne, które powinny zdywersyfikować swoje portfele zgodnie z zasadami sztuki inwestycyjnej.

Fundusze różnią się między sobą pod względem tego, w co inwestują i pod względem podejmowanego ryzyka. Powinniśmy wybierać taki fundusz, jakie ryzyko związane z inwestycją skłonni jesteśmy zaakceptować, czyli jaki mamy apetyt na ryzyko.


loaderek.gifoverlay.png