Dywersyfikacja ryzyka

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Dywersyfikacja ryzyka to takie zróżnicowanie inwestycji, żeby w sytuacji, gdy jedna z nich przyniesie straty, można było liczyć na zyski z pozostałych.

Każda inwestycja wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, a nawet utraty zainwestowanych pieniędzy, czyli kapitału. Dla osób, które inwestują, dywersyfikacja ryzyka polega na dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. W przypadku firm, polega ona na rozwijaniu różnych obszarów działalności, różnych produktów dla różnych grup klientów lub też wchodzenia na różne rynki, żeby nie być uzależnionym od koniunktury panującej w jednym kraju.

Dywersyfikacja ryzyka dotyczy nie tylko sprzedaży, ale także doboru różnych dostawców oraz kontrahentów. Ryzyko zdywersyfikują również banki, unikacjąc koncentrowania kredytów dla firm z jednej branży czy z jednego regionu. Koncentracji kredytów i innych rodzajów zaangażowania banku ponad określone limity zabrania Prawo bankowe.


loaderek.gifoverlay.png