Dywidenda

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Dywidenda to część zysku firmy przeznaczona do wypłaty jej udziałowcom (w spółkach akcyjnych – akcjonariuszom). Jeśli spółka ma zysk, co roku na walnym zgromadzeniu jej właściciele mogą podjąć dwie decyzje – albo przeznaczyć zysk na dalszy rozwój spółki, na przykład wzmocnienie jej kapitałów, albo podzielić się nim, czyli wypłacić dywidendę. Pierwszą decyzję podejmują zwykle właściciele młodych, rozwijających się spółek. Drugą – dużych firm o ugruntowanej pozycji i stabilnych zyskach. Spółki, których ceny akcji na giełdzie są na ogół stabilne, nazywamy „dywidendowymi”.

Dywidenda wypłacana jest akcjonariuszom proporcjonalnie do ich udziałów w spółce. Na walnym zgromadzeniu (w przypadku spółek akcyjnych) lub zgromadzeniu wspólników (w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością) decyduje się także o tym, kiedy dywidenda zostanie wypłacona.


loaderek.gifoverlay.png