Efekt snoba

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Efekt snoba polega na kupowaniu prestiżowych i rzadkich dóbr luksusowych, jak dzieła sztuki, rzadkie monety, znaczki kolekcjonerskie, antyki i zabytkowe samochody w momencie, gdy nie są one masowe. I odwrotnie – ta sama grupa zaprzestaje kupowania dóbr, gdy stają się one zbyt masowe, powszechne i popularne.

Po raz pierwszy efekt snoba został opisany przez amerykańskiego ekonomistę Harveya Leibensteina. Na rynku giełdowym efekt snoba polega na tym, że inwestor kupuje te akcje, na które ze strony innych inwestorów nie ma akurat popytu, a więc nie są one zauważane przez rynek.

Przeciwieństwem efektu snoba jest owczy pęd.


loaderek.gifoverlay.png