Emerytura

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Emerytura to świadczenie, które otrzymuje każdy pracujący lub prowadzący działalność gospodarczą obywatel po osiągnięciu wieku uprawniającego do tego świadczenia. Po ostatniej reformie, w Polsce ma on docelowo wynieść 67 lat dla mężczyzn i 62 lata dla kobiet. Ze względu na to, że żyjemy coraz dłużej, a społeczeństwa się starzeją, w wielu krajach wydłużany jest wiek emerytalny.

System emerytalny w Polsce oparty jest na trzech filarach. I filar to Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, zarządzany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Emerytura z FUS wypłacana jest ze składek aktualnie pracujących osób. II filar oparty na otwartych funduszach emerytalnym (OFE). Osoby, które chcą oszczędzać w II filarze samodzielnie wybierają Powszechne Towarzystwo Emerytalne i prowadzony przez nie fundusz. Do tego funduszu wpływa część składek przekazywanych przez ZUS. Wpływające składki są inwestowane, a świadczenie jest wypłacane ze zgromadzonego kapitału po przejściu na emeryturę. III filar polega na odkładaniu pieniędzy na indywidualnych kontach emerytalnych (IKE) lub indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Oszczędności te również są inwestowane.


loaderek.gifoverlay.png