Emigracja zarobkowa

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Emigracja zarobkowa to wyjazd do innego kraju w celach zarobkowych w celu poprawy sytuacji finansowej (potocznie "podróż za chlebem") i nowych możliwości rozwoju.

Fala emigracji w Polsce nastąpiła po przystąpieniu do Unii Europejskiej w 2004 roku oraz po otwarciu rynków pracy państw Europy Zachodniej, a głównymi kierunkami emigracji zarobkowej Polaków były Wielka Brytania i Irlandia. Emigracja może być trwała, polegająca na wyjeździe na zawsze, lub okresowa, polegająca na wyjazdach do pracy na np. kilka miesięcy. Obecnie większość emigrantów z Polski decyduje się na trwałe pozostanie za granicą i sprowadza tam swoje rodziny.


loaderek.gifoverlay.png