EURIBOR

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) to stopa oprocentowania kredytu w euro, po jakiej jeden bank jest skłonny udzielić go drugiemu. Chodzi o pożyczki na tydzień, dwa tygodnie, miesiąc, dwa miesiące, trzy, sześć, dziewięć miesięcy lub na jeden rok.

Banki zgłaszają swoje oferty, dokonują transakcji, a z tego w każdy dzień roboczy o godzinie 11 wyliczana jest średnia arytmetyczna. To właśnie stopa EURIBOR.

EURIBOR nazywana jest „stopą referencyjną”. Oznacza to, że służy do ustalania oprocentowania kredytów w euro jeśli są to kredyty o zmiennym oprocentowaniu. Oprocentowanie takiego kredytu stopą składa się ze stawki EURIBOR plus marża banku. Najczęściej podstawę oprocentowania kredytu stanowi EURIBOR trzymiesięczna (EURIBOR 3M) lub sześciomiesięczna (EURIBOR 6M).


Tagi hasła:

loaderek.gifoverlay.png