Euro (EUR)

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Euro to wspólna waluta europejska, obowiązująca obecnie w 19. państwach należących do Unii Europejskiej. Mieszka w nich łącznie ponad 300 mln ludzi. Ze względu na nazwę waluty, kraje te tworzą unie walutową nazywaną „strefą euro”. Ma ona jeden bank centralny (Europejski Bank Centralny) odpowiedzialny za emisję wspólnej waluty i za politykę monetarną.

Decyzję o wprowadzeniu euro podjęły kraje członkowskie Unii Europejskiej w 1991 roku w Maastricht. Podpisały tam traktat, w którym określono dokładnie, jakie warunki musi spełnić każde państwo, żeby przystąpić do strefy euro. Wspólną europejską walutę wprowadzono 1 stycznia 1999 roku w jedenastu krajach: Austrii, Belgii, Finlandii, Holandii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Luksemburgu, Irlandii, Włoszech i Niemczech w ten sposób, że nieodwoływalnie ustalono kurs wymiany walut lokalnych na wspólną. Od 1 stycznia 2002 roku euro weszło do obiegu w postaci gotówki we wszystkich państwach strefy. Monety euro mają jednakowe awersy, na których przedstawiona jest mapa Europy. Na rewersie znajdują się symbole narodowe kraju. Banknoty euro mają jednolity wygląd we wszystkich krajach.

Polska, wstępując w 2004 roku do Unii Europejskiej, zobowiązała się także, ze wejdzie do strefy euro, choć nie określiła terminu.


loaderek.gifoverlay.png