Fałszowanie podpisu

Aby zapoznać się z naszą bazą haseł - skorzystaj z alfabetycznej wyszukiwarki:

Fałszowanie cudzego podpisu jest przestępstwem. Prawo mówi, że każdy musi się podpisywać wyłącznie za siebie, a więc nie wolno podpisać się za kogoś innego, nawet jeśli on się na to zgodził. Można się natomiast podpisać z upoważnienia kogoś lub w zastępstwie kogoś, ale własnym podpisem. W sprawach bardzo ważnych, jak na przykład dysponowanie majątkiem, takie pełnomocnictwo do podpisywania się w imieniu innej osoby musi poświadczyć notariusz. Jeśli podpis został już przez kogoś złożony, to nie wolno go przerabiać, nawet gdyby wydawało się nam, że wygląda bardzo brzydko. To także byłoby przestępstwem.

Najgorszym przestępstwem jest jednak posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami, a zwłaszcza dokumentami ze sfałszowanym podpisem innej osoby. Szczególnie wtedy, gdy chcielibyśmy wyrządzić w ten sposób tej osobie krzywdę, na przykład okraść ją z pieniędzy. Za takie przestępstwo sąd może skazać fałszerza nawet na pięć lat więzienia. Rozpoznawaniem autentyczności podpisu zajmują się grafolodzy. Gdy są jakiekolwiek wątpliwości co do autentyczności podpisu, ich ekspertyza je rozstrzyga.


loaderek.gifoverlay.png